Sonsuz yaşam ne demektir ve buna nasıl sahip olabilirim?

Sonsuz yaşam ne demektir ve buna nasıl sahip olabilirim?

Yaşamın kaynağı Tanrı’dır. Günahlarımızdan dolayı Tanrı’dan kopmuş vaziyette yaşarken fiziksel olarak yaşarız fakat ruhsal olarak ölüyüz. Günahın anlamı Tanrı’yla uyumsuzluk olduğu gibi ölümün anlamı da Tanrı’dan kopuk olmamızdır. Günah işleyerek Tanrı’ya uyumsuzluk içine gireriz ve bu da bizim Tanrı’dan kopmamıza, yani ölmemize sebep olur.

“Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi.”
(Romalılar 5:12)

İsa Mesih’in günahlarımızın sonucu olan ölümü yerimize üstlenmesini imanla kabul ederek işlediğimiz günahların kaldırıldığını ve böylece Yaşam olan Tanrı’yla tekrar barışarak birleştiğimizi anlıyoruz.

“Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır.”
(Yuhanna 17:3)

Böylece bir insanın sonsuz yaşama sahip olmasının yolu öncelikle kendisini Tanrı’dan ayıran günahlardan tövbe etmesiyle, İsa Mesih’in ölümü aracılığıyla günahlarının ortadan kaldırıldığını imanla kabul etmesiyle ve son olarak İsa Mesih’in dirilişiyle bizi Tanrı’yla barıştırdığını imanla kabul etmesiyle gerçekleşir. Tanrı’yla barışan kişi Tanrı’yla tek ruh olur.
(1. Korintliler 6:17)

Tanrı’nın Ruh’u ölmüş ruhumuza sonsuz yaşam vermek üzere bizim ruhumuzla birleşerek biz Tanrı’yla bir oluruz. Kutsal Kitap bunu yeniden doğuş diye tanımlar çünkü ölmüş olan ruhumuz Tanrı’nın Ruh’uyla birleşerek ölümden yaşama geçmiştir. Böylece her insan öncelikle fiziksel olarak doğar, daha sonra da Tanrı’ya birleşerek ruhsal olarak doğar. Ruhtan doğan her insan Tanrı’nın çocuğu olur ve Tanrı’nın Ruh’u aracılığıyla Tanrı’yla bir ilişki içinde yaşar. Bu ilişki bizim sonsuz yaşama sahip olduğumuzun kanıtıdır.