Bir insan günahlarından nasıl kurtulur?

Bir insan günahlarından nasıl kurtulur?

Günah bizi Tanrı’dan ayıran vaziyettir. Çağlar boyunca insanlık günahın bilincinde büyük bir eziklik çekmiştir ve bu acıyı yatıştırmanın çeşit çeşit yollarını aramıştır. Bir çok dinler günahın ezikliğini iyi işler yaparak yatıştırmayı bir çözüm olarak öğretir. İnsan yaptığı iyi işlerle günahını ortadan kaldırmayı veya bir terazi benzetmesiyle iyiliklerinin günahlarına karşın daha ağır basmasını ümit ederek bu yoldan Tanrı’yla barışmayı ve cennete girmeyi kazanmaya çalışır. Günahın gerçek anlamı göz önünde tutulduğunda yapılan iyiliklerin insanın durumunu asla değiştiremeyeceği anlaşılır.

Günah işlesek de, günahımızı yatıştırmak amacıyla iyi işler yapsak da Tanrı’yla uyumsuzluk içindeyiz. İyi işleri Tanrı’nın beğenişini ve ödüllendirişini kazanmak amacıyla yapmakla Tanrı’yla uyumsuzluk içinde olduğumuzu ve bu durumumuzdan kurtulmanın yolunu gayretle aradığımızı zaten kanıtlamış oluruz.

Kutsal Kitabın öğretişlerine göre gerçek iyi işler ancak Tanrı’yla uyumluluk içerisinde yapılabilen eylemlerdir. Tek Tanrı iyidir. Ve bu nedenle gerçek iyi eylemler O’nunla uyumluluk içerisinden ortaya çıkan eylemlerdir. İnsan kendi iyilikleriyle Tanrı’dan iyilik bekleyemez. Tanrı’nın iyiliğini de kazanamaz. Ve Tanrı’nın iyiliğine hiçbir katkıda bulunamaz.

Atamız İbrahim peygamberi düşünelim: İbrahim Tanrı’nın Sözüne itaat ederek oğlu İshak’ı bir kurban olarak sunmak üzereydi. Ancak Tanrı son anda müdahele ederek bir koç sağladı. Bu koçun İshak’ın yerine kurban edilmesini buyurdu. Bundan şunu anlıyoruz: İnsan Tanrı’yı hoşnut etmek ve O’na yaklaşmak amacıyla en büyük fedakarlıklarını sunsa da Tanrı’yla barışmayı sağlayamaz. Sadece Tanrı’nın öngördüğü yoldan ve Kendisinin sağladığı bir kurban aracılığıyla insan Tanrı’yı hoşnut edebilir ve Tanrı’yla barışabilir. İyi olan sadece Tanrı’dır. Sadece Tanrı’dan gelen iyilik bizim Tanrı’dan kopukluğumuza sebep olan günahlarımızı ortadan kaldırabilir.

Kutsal Kitabın öğretişine göre: İsa Mesih Tanrı’nın yeryüzüne gönderdiği ve dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusudur.

Adem’den bu yana tek günahsız yaşamış olan kişi İsa Mesih’tir. Yani İsa Mesih o güne kadar Tanrı’yla tam bir uyumluluk içinde yaşayamış tek insandı.

  • Tanrı’dan kopuk vaziyette olan insanlığı tekrar Tanrı’ya barıştırmak için Kendisi yerimize günah oldu. Yani Tanrı’dan koptu.
  • Ölüm anına kadar günahsız kaldığından dolayı ölüme Tanrı’nın yaşamıyla birlikte girdi. Böylece ölümün etkisi altında inleyen bütün insanlığa yaşam kaynağı oldu.
  • Üçüncü gün ölümden dirildi. Çünkü ölüm O’nu artık tutamazdı. Böylece bütün insanlığa günahı; yani Tanrı’yla olan ayrımı, ortadan kaldıran sonsuz yaşamın kaynağı oldu.
  • Böylece her insan İsa Mesih’in ölümü sayesinde günahtan özgür olur ve İsa Mesih’in dirilişi sayesinde sonsuz yaşama kavuşur. Bir insanın günahtan kurtulmasının tek yolu Tanrı’nın sağlamış olduğu bu yoldan olur.

İsa Mesih:

“Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez”
(Yuhanna 14:6)

demiştir.