Nedir

Neye İnanıyoruz?

Neye İnanıyoruz? Balıkesir Kilisesi Olarak Neye İnanıyoruz: Kutsal Kitap’a göre insanlar, Tanrı ile yakın bir ilişki içinde olmak için yaratılmışlardır. Her insan günaha düşmüş ve günahkar olarak kendi yolunda yürümektedir. İsa Mesih insan olarak günahsız bir yaşam sürdü ve günahlarımızın bedeli için Yüce Tanrı’nın isteği üzerine çarmıhta kendisini feda etti; öldü ve dirildi. Şimdi ruhsal Krallığını kurmaktadır. Kurtuluş sadece Tanrı’nın karşılıksız iyiliği ile, lütufla gelir. İnsani çabalarla kimse kurtulamaz.

Devamı

Hristiyanlık nedir ve Hristiyanlar neye inanır?

Hristiyanlık nedir ve Hristiyanlar neye inanır? Hristiyanlığın ana inançları 1. Korintliler 15:1-4’de özetlenmiştir. İsa bizim günahlarımız için ölmüş, gömülmüş ve diriltilmiş olduğundan Kendisini imanla kabul eden herkese kurtuluş sunmaktadır. Dini uygulamalardan çok Tanrı’yla bir ilişki hakkında olan Hristiyanlık bütün diğer inançlardan farklıdır. Bir Hristiyan’ın hedefi, “yap”lar ve “yapma”lardan oluşan bir listeyi yerine getirmek yerine, Tanrı’yla yakın bir ilişki geliştirmektir. Bu ilişki, İsa Mesih’in gerçekleştirdiği iş ve Kutsal Ruh’un hizmeti sayesinde mümkün kılınmıştır.

Devamı