Neden

kilise nedir?

İçinde: inanc

03.11.2019

Kilise Nedir? Kilise İsa Mesih’in bedenidir… “Her şeyi ayakları altına sererek O’na bağımlı kıldı. O’nu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. Kilise O’nun bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur.” (Efesliler 1:22-23) Kilisenin, İsa Mesih’in bedenine benzetilmesinin Kilisenin, İsa Mesih’in bedenine benzetilmesinin derin bir anlamı vardır/bir anlamı vardır. “Gerçek şu ki, Tanrı bedenin her üyesini dilediği biçimde bedene yerleştirmiştir. Eğer hepsi bir tek üye olsaydı, beden olur muydu? Gerçek şu ki, çok sayıda üye, ama tek beden vardır.

Devamı

incil neden tebliğ ediliyor?

İçinde: inanc

03.10.2019

İncil Neden Tebliğ Ediliyor? İncil 2000 yıldır tebliğ ediliyor; çünkü: Tanrı size elini uzatıyor… "…Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun." (Yuhanna 3:16) İncil 2000 yıldır tebliğ ediliyor; çünkü: Bu tebliğ sizin kurtuluşunuz için Tanrı’nın buyruğudur… “İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: ‘Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin.

Devamı

Mesih kimdir?

İçinde: inanc

03.10.2019

Mesih Kimdir? Mesih Kurtarıcı’dır… “Melek onlara, ‘Korkmayın!’ dedi. ‘Size, bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum: Bugün size, Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir.’” (Luka 2:10) Mesih İsa’dır… “Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.” (Matta 1:21) Mesih Tanrı’nın kendisidir… “Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin.

Devamı