Film

Yuhanna Müjdesi - İncil Filmi

İçinde: Film

03.12.2019

Yuhanna Müjdesi - İncil Filmi Kitab-ı Mukaddes Şirketi ile Lumo Videos’un ortak üretimi olan, Yuhanna Müjdesi’nin tamamının okunması ve canlandırılması. Yuhanna Müjdesi - İncil Filmi Yuhanna, Matta’dan, Markos’tan ve Luka’dan farklı konuları vurgular. İsa’nın doğumunu anlatarak başlayacağına, İsa’nın başlangıçtan beri Tanrı’yla birlikte bulunmuş, beden alıp aramızda yaşamış olan Tanrı Sözü olduğunu açıklamakla başlar (1:1-18). Kitapta daha az sayıda mucizeden söz edilir ve bunlar İsa’nın bildirisini doğrulayan belirtiler diye anılır. (“Belirti” olarak çevrilen Grekçe sözcük dile uygunluk açısından yer yer “doğaüstü belirti” ya da “mucize” olarak çevrilmiştir).

Devamı

Luka Müjdesi - İncil Filmi

İçinde: Film

03.12.2019

Luka Müjdesi - İncil Filmi Luka Müjdesi - İncil Filmi Kitab-ı Mukaddes Şirketi ile Lumo Videos’un ortak üretimi olan, Luka Müjdesi’nin tamamının okunması ve canlandırılması. Luka, daha kitabın başında amacının, İsa’nın yaşamını doğru ve ayrıntılı bir biçimde anlatmak olduğunu açıkça ortaya koyuyor (1:1-4). Luka, Elçilerin İşleri Kitabı’nda da Müjde’nin o çağda bilinen dünyanın merkezi durumundaki Roma’ya kadar nasıl yayıldığını anlatır. O devirde yazarların, yapıtlarını ileri gelen kişilere adamaları bir gelenek haline gelmişti.

Devamı

Markos Müjdesi - İncil Filmi

İçinde: Film

02.12.2019

Markos Müjdesi - İncil Filmi Markos Müjdesi - İncil Filmi Kitab-ı Mukaddes Şirketi ile Lumo Videos’un ortak üretimi olan, Markos Müjdesi’nin tamamının okunması ve canlandırılması. Markos, İsa’nın yaşamını anlatan İncil’in ilk dört kısmı arasında en kısa olanıdır. İsa’nın ne doğumundan, ne soyağacından, ne de çocukluğundan söz eder. Öğretiye daha az ağırlık verir. Örneğin Matta’da 21, Luka’da 26 benzetmeye karşılık Markos’ta sadece 9 benzetme vardır. Markos daha çok İsa’nın yaptıklarını yazıyor. Kısa ve öz yazar (birinci bölümde ne denli çok sayıda olayın anlatıldığına bakın).

Devamı

Matta Müjdesi - İncil Filmi

İçinde: Film

01.12.2019

Matta Müjdesi - İncil Filmi Kitab-ı Mukaddes Şirketi ile Lumo Videos’un ortak üretimi olan, Matta Müjdesi’nin tamamının okunması ve canlandırılması. Matta kitabının amacı: İsa’nın yaşamını, öğretisini, ölümünü ve dirilişini anlatmaktır. Özellikle İsa’nın peygamberlerce geleceği bildirilen ve Yahudilerce uzun zamandır beklenen Mesih olduğunu göstermek ister. Bunun için İsa’nın gelişiyle gerçekleşen peygamberlik sözlerinden alıntılara yer verir1. İsa’nın kurtuluş Müjdesi’nin bütün uluslar için olduğunu ayrıca vurgular.

Devamı