Sık Sorular Sorular

Sık Sorulan Sorular

- Yaşamın anlamı nedir?

Yaşamın anlamı nedir? Hayatta amaç ve kişisel tatmin nasıl bulunabilir? Hayatta kalıcı bir önemi olan bir şey nasıl başarılır? Birçok insan bu önemli sorular üzerinde hiç durup düşünmez. Yıllar sonra geri dönüp bakar ve ilişkilerinin neden bozulduğunu ve başarmayı istedikleri şeyi başardıkları halde neden kendilerini böylesine boş hissettiklerini merak ederler…Devamı

- Hristiyanlık nedir ve Hristiyanlar neye inanır?

Hristiyanlığın ana inançları 1. Korintliler 15:1-4’de özetlenmiştir. İsa bizim günahlarımız için ölmüş, gömülmüş ve diriltilmiş olduğundan Kendisini imanla kabul eden herkese kurtuluş sunmaktadır… Devamı

- İsa Mesih kimdir?

“Tanrı var mı?” sorusundan farklı olarak, İsa Mesih’in yaşayıp yaşamadığını sorgulayan çok az insan vardır. İsa’nın 2000 yıl önce yeryüzünde, İsrail’de yaşayan bir adam olduğu genel olarak kabul edilen bir gerçektir. Tartışma, İsa’nın tam olarak kim olduğu konuşulunca başlar. Hemen hemen her büyük din, İsa’nın bir peygamber, ya da iyi bir öğretmen ya da Tanrı yolunda bir adam olduğunu öğretir… Devamı

- Kutsal Kitap gerçekten Tanrı’nın Sözü müdür?

Bu soruya verdiğimiz yanıt, sadece Kutsal Kitap’a ve onun yaşamlarımız için önemine nasıl baktığımızı belirlemekle kalmaz, aynı zamanda bizim üzerimizde de nihai bir sonsuz etkisi olacaktır. Eğer Kutsal Kitap gerçekten de Tanrı’nın Sözü’yse, o zaman bizler O’nu çok değerli sayar, onu etüt eder, ona itaat eder ve ona tamamen güveniriz. Eğer Kutsal Kitap Tanrı’nın Sözü’yse o zaman onu ret etmek Tanrı’nın Kendisini red etmektir… Devamı

- İsa Tanrı mıdır? İsa hiç Tanrı olduğunu iddia etmiş midir?

Kutsal Kitap hiçbir zaman İsa’nın açık bir şekilde “Ben Tanrı’yım” dediğini kaydetmez. Ancak bu O’nun Tanrı olduğunu bildirmediği anlamına gelmez. Örneğin, İsa’nın Yuhanna 10:30’daki “Ben ve Baba biriz” sözlerine bakalım. O’nun burada Tanrı olduğunu iddia ettiğini anlamak için Yahudiler’in bu bildiriye gösterdikleri tepkiye bakmamız yeter. “… İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun” diyerek bu nedenden ötürü O’nu taşlayarak öldürmeye çalıştılar (Yuhanna 10:33). Yahudiler İsa’nın ne iddia ettiğini tam olarak anlamışlardı; İsa Tanrı olduğunu iddia ediyordu. İsa’nın burada Tanrı olduğunu iddia ettiğini inkâr etmediğine dikkat edin. İsa, “Ben ve Baba biriz” diye bildirdiğinde (Yuhanna 10:30), … Devamı

- Eğer Hristiyanlığı kabul edersem, ailem beni red eder ve yaşadığım kültürde büyük bir zulüm görürüm. Ne yapmalıyım?

Hristiyan olmak, imanla İsa’nın izleyicilerinden biri olmak anlamına gelir (Yuhanna 10:26-30). İsa’nın etrafına kalabalıklar toplanıyordu ama çoğu O’nun gerçek izleyicileri değildi. Onlar sadece hastalıklarından iyileşmek, İsa’nın cinleri kovmasını görmek ve O’nun mucizesel bir şekilde sağladığı ekmeği yiyerek karınlarını doyurmak istiyorlardı. İsa onları Kendisini izlemenin onlara nelere mal olacağı hakkında uyarmıştı…Devamı

- Bir insan günahlarından nasıl kurtulur?

Günah bizi Tanrı’dan ayıran vaziyettir. Çağlar boyunca insanlık günahın bilincinde büyük bir eziklik çekmiştir ve bu acıyı yatıştırmanın çeşit çeşit yollarını aramıştır. Bir çok dinler günahın ezikliğini iyi işler yaparak yatıştırmayı bir çözüm olarak öğretir. İnsan yaptığı iyi işlerle günahını ortadan kaldırmayı veya bir terazi benzetmesiyle iyiliklerinin günahlarına karşın daha ağır basmasını ümit ederek bu yoldan Tanrı’yla barışmayı ve cennete girmeyi kazanmaya çalışır. Günahın gerçek anlamı göz önünde tutulduğunda yapılan iyiliklerin insanın durumunu asla değiştiremeyeceği anlaşılır. Günah işlesek de, günahımızı yatıştırmak amacıyla iyi işler yapsak da Tanrı’yla uyumsuzluk içindeyiz…Devamı

- Sonsuz yaşam ne demektir ve buna nasıl sahip olabilirim?

Yaşamın kaynağı Tanrı’dır. Günahlarımızdan dolayı Tanrı’dan kopmuş vaziyette yaşarken fiziksel olarak yaşarız fakat ruhsal olarak ölüyüz. Günahın anlamı Tanrı’yla uyumsuzluk olduğu gibi ölümün anlamı da Tanrı’dan kopuk olmamızdır. Günah işleyerek Tanrı’ya uyumsuzluk içine gireriz ve bu da bizim Tanrı’dan kopmamıza, yani ölmemize sebep olur…Devamı