Biz Kimiz?

Biz Kimiz?

Balıkesir Protestan Kilisesi, Yeni Doğuş Kiliseleri Derneği Balıkesir İl Temsilciliği olarak 20.11.2014 tarihinde açılmıştır.

01.11.2019 tarihinde Kurtuluş Müjdesi Kilisesi Derneği Balıkesir İl Temsilciliği olmuş.

30.11.2022 tarihinden bu yana KURTULUŞ MÜJDESİ KİLİSELERİ DERNEĞİ olarak faaliyetimize devam etmekteyiz.

Topluluğumuz herhangi bir yabancı ya da yerli merkeze, kuruluşa, kuruma bağlı değildir. İnancımızın temeli olan: Tanrı’nın sözü Kutsal Kitap ilkelerine bağlıdır.

Topluluğumuz elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Anayasasına ve Kanunlarına bağlıdır.

“Herkes, baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı’dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Bu nedenle, yönetime karşı direnen, Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır.”
(Romalılar 13:1-2 )

Kilisemizde Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ve ilimizde yaşayan yabancı uyruklu Mesih inanlılarıyla birlikte, Kilisenin başı olan İsa Mesih’in önderliğinde bir aile olarak Türkçe ibadet yapılmaktadır.

Tanrının önünde bütün insanlar eşittir. İnancımız gereği bizler de hiçbir şekilde dil, ırk, etnik kimliği ve ulusuna bakmaksızın herkesi eşit kabul edip, ayrım yapmıyoruz.

Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz.
(Romalılar 2:11 )

Grekçe(Antik Yunan dili) dilinden türeyen, “Hristiyan” kelimesinin orijinal anlamı “İsa’ya Benzeyen” demektir.

  • Mesih inanlıları olarak bu dünyadaki amacımız: Kutsal Kitap’a uygun, İsa Mesih’in gücü aracılığıyla, O’nun yaşadığı gibi yaşamaktır.
  • Mesih İnanlıları olarak görevimiz:
    Tanrı’yı sevmek ve komşularımızı(insanları) kendimiz gibi sevmektir.

“İsa ona şu karşılığı verdi: “ ‘Tanrın Rab’ bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin.’ İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ Kutsal Yasa’nın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.”
(Matta 22:37-40)

İnancımızı bir tek kelimeyle anlatırsak bu kelime: “SEVGİ” dir.

Balıkesir Kilisesi olarak, Tanrı’nın bize olan sonsuz sevgisi ve lutfuyla yaşıyor, ve her insanın, Tanrı için çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle biz de bütün insanları ve sizleri Tanrı’da seven ve sevmeye kararlı olan Tanrı’nın adanmış halkıyız.

Böylelikle ülkemiz, devletimiz, şehrimiz, halkımız ve herkes için, her zaman dua eden ve etmeye hazır bir aileyiz.

Amacımız gökleri, yeryüzünü, suları, görülen ve görülmeyen her şeyi yaratan Yüce Tanrımızın adını yüceltmek; O’nu tanımak ve O’nun sonsuz Sevgisini tanıtmaktır.