Vaaz

İmmanuel (Tanrı bizimle)

Noel dediğimizde ne anlıyoruz? Vaaz Serisi :  Noel Vaiz :  Mesut Çiftçi Kaynak Ayet     :  Matta 1:18-25 Matta 1:18-25 İsa Mesih’in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf’la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi.

Devamı

Tanrı'nın Yeni Ailesi

Tanrı’nın Yeni Ailesi Vaaz Serisi :  Tanrı’nın Yeni Ailesi Vaiz :  Mesut Çiftçi Kaynak Ayet     :  1. Yuhanna 5:6-12 Suyla ve kanla gelen İsa Mesih’tir. O yalnız suyla değil, suyla ve kanla gelmiştir. Buna tanıklık eden Ruh’tur. Çünkü Ruh gerçektir. Şöyle ki, tanıklık edenler üçtür: Ruh, su ve kan.

Devamı