Kutsal Kitap

Neye İnanıyoruz?

Neye İnanıyoruz? Balıkesir Kilisesi Olarak Neye İnanıyoruz: Kutsal Kitap’a göre insanlar, Tanrı ile yakın bir ilişki içinde olmak için yaratılmışlardır. Her insan günaha düşmüş ve günahkar olarak kendi yolunda yürümektedir. İsa Mesih insan olarak günahsız bir yaşam sürdü ve günahlarımızın bedeli için Yüce Tanrı’nın isteği üzerine çarmıhta kendisini feda etti; öldü ve dirildi. Şimdi ruhsal Krallığını kurmaktadır. Kurtuluş sadece Tanrı’nın karşılıksız iyiliği ile, lütufla gelir. İnsani çabalarla kimse kurtulamaz. Kişi, Mesih İsa’yı Kurtarıcı olarak kabul etmeli ve günah yolundan dönmelidir.

Devamı