inanc

Neye İnanıyoruz?

Neye İnanıyoruz? Balıkesir Kilisesi Olarak Neye İnanıyoruz: Kutsal Kitap’a göre insanlar, Tanrı ile yakın bir ilişki içinde olmak için yaratılmışlardır. Her insan günaha düşmüş ve günahkar olarak kendi yolunda yürümektedir. İsa Mesih insan olarak günahsız bir yaşam sürdü ve günahlarımızın bedeli için Yüce Tanrı’nın isteği üzerine çarmıhta kendisini feda etti; öldü ve dirildi. Şimdi ruhsal Krallığını kurmaktadır. Kurtuluş sadece Tanrı’nın karşılıksız iyiliği ile, lütufla gelir. İnsani çabalarla kimse kurtulamaz.

Devamı

Hristiyanlık nedir ve Hristiyanlar neye inanır?

Hristiyanlık nedir ve Hristiyanlar neye inanır? Hristiyanlığın ana inançları 1. Korintliler 15:1-4’de özetlenmiştir. İsa bizim günahlarımız için ölmüş, gömülmüş ve diriltilmiş olduğundan Kendisini imanla kabul eden herkese kurtuluş sunmaktadır. Dini uygulamalardan çok Tanrı’yla bir ilişki hakkında olan Hristiyanlık bütün diğer inançlardan farklıdır. Bir Hristiyan’ın hedefi, “yap”lar ve “yapma”lardan oluşan bir listeyi yerine getirmek yerine, Tanrı’yla yakın bir ilişki geliştirmektir. Bu ilişki, İsa Mesih’in gerçekleştirdiği iş ve Kutsal Ruh’un hizmeti sayesinde mümkün kılınmıştır.

Devamı

kilise nedir?

Kilise Nedir? Kilise İsa Mesih’in bedenidir… “Her şeyi ayakları altına sererek O’na bağımlı kıldı. O’nu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. Kilise O’nun bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur.” (Efesliler 1:22-23) Kilisenin, İsa Mesih’in bedenine benzetilmesinin Kilisenin, İsa Mesih’in bedenine benzetilmesinin derin bir anlamı vardır/bir anlamı vardır. “Gerçek şu ki, Tanrı bedenin her üyesini dilediği biçimde bedene yerleştirmiştir. Eğer hepsi bir tek üye olsaydı, beden olur muydu?

Devamı

incil neden tebliğ ediliyor?

İncil Neden Tebliğ Ediliyor? İncil 2000 yıldır tebliğ ediliyor; çünkü: Tanrı size elini uzatıyor… ”…Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” (Yuhanna 3:16) İncil 2000 yıldır tebliğ ediliyor; çünkü: Bu tebliğ sizin kurtuluşunuz için Tanrı’nın buyruğudur… *“İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: ‘Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin.

Devamı

Mesih kimdir?

Mesih Kimdir? Mesih Kurtarıcı’dır… “Melek onlara, ‘Korkmayın!’ dedi. ‘Size, bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum: Bugün size, Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir.‘” (Luka 2:10) Mesih İsa’dır… “Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.” (Matta 1:21) Mesih Tanrı’nın kendisidir… “Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin.

Devamı