Tanrı'yı Hoşnut Etmek

9 Ocak 2022

1

Bu gün 9 Ocak 2022, Yeni yılın ikinci haftasındayız.

Şöyle geriye bakıp Yeni yıla girerken, bu yıl şunları yapmayacağım, şu konularda geçen yıl zayıflık gösterdim, Rab ’bin değiştirmesi için şu konularda daha çok çaba göstermeliyim, tövbe etmeliyim, daha çok dua etmeliyim diye düşündünüz mü? Yeni bir yıla başlarken 2021 yılının bir muhasebesini yaptınız mı? Kendinizi, yüreklerinizi sınadınız mı?

Bu karanlık, kötü dünyada yürek tutumunuz ne durumda? Bu soruyu kendinize sordunuz mu? Yüreğimiz, yürek tutumumuz, düşüncelerimiz, konuşmalarımız, davranışlarımız, eylemlerimizi belirler! İsa Mesih Dağdaki Vaaz’ında:

“Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Çünkü onlar Tanrı’yı görecekler.”
(Matta 5:8)

der. RAB bizden temiz bir yürek istiyor.

Biz Bugün Romalılar 12:1-5 ayetlere bakacağız. Kutsal Kitap ya da İnciliniz elinizdeyse sizi benimle birlikte Romalılar 12. bölümü açmaya ve birlikte okumaya davet ediyorum ama Rab’bin sözlerini okumadan önce dua edelim.

Rab Okuyacağımız sözler senin sözlerindir, sözlerini anlayabilmemiz, anlamakla kalmayıp sözlerinin uygulayıcısı olabilmemiz için Kutsal Ruh’un yardımına ihtiyacımız var! Düşüncelerimizin yenilenmesi için, yaşamlarımızda iyi olanı yapabilmemiz için temiz bir yüreğe ihtiyacımız var. Bugün yüreklerimizi senin ellerine teslim ediyoruz. Lütfunla bizi, yüreklerimizi tazele ve yenile. Amin.

Bu sözler Rab’bin sözleridir!

1 Öyleyse kardeşlerim, Tanrı’nın merhameti adına size yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı’yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal[a] tapınmanız budur. 2 Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı’nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. 3 Tanrı’nın bana bağışladığı lütufla hepinize söylüyorum: Kimse kendisine gereğinden çok değer vermesin. Herkes Tanrı’nın kendisine verdiği iman ölçüsüne göre düşüncelerinde sağduyulu olsun. 4-5 Bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi, çok sayıda olan bizler de Mesih’te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz.
(Romalılar 12: 1-5)

Amin

Romalılar Mektubuna genel olarak baktığımızda 11. bölüme kadar “Tanrı’nın bizim için yaptıklarını” görüyoruz.

Romalılar 12. Bölüme geldiğimizde ise ”Tanrı’nın Bizden İstediklerini” görüyoruz.

12.Bölüm Öyleyse diye başlıyor. Tanrı bizim için pek çok şey yaptı. Biricik oğlunu verdi bizi karşılıksız lütfuyla kurtardı. Mesih’e iman ettiyseniz, O’nun aracılığıyla kurtulduysanız, artık O’na aitseniz, hayatınız değişmelidir.

O’na ait olduğunuz şu şekilde bilinecek" diyor.

  • Öncelikle: Tanrı ile olan ilişkiniz değişmeli. Bedenlerinizi diri kurbanlar olarak Tanrı’ya sunup, yalnız ona ait olun diyor.
  • İkinci olarak: Bu çağın gidişatına uymayın diyor. Yani dünya ile olan ilişkiniz değişmeli
  • Üçüncü olarak: İsa Mesih’e olan imanınızla, düşüncelerinizin yenilenmesiyle değişmemizi ve artık kendi düşüncelerimiz değil, Mesih’in düşüncelerine sahip olmalıyız. Yani kendi kendimizle ve kardeşlerimizle olan ilişkimiz değişmeli.

Gerçekten Mesih’e iman ettiyseniz, O’nu Rab ve Kurtarıcı olarak kabul ettiyseniz, o zaman, birbirinizle olan ilişkileriniz de DEĞİŞMELİDİR. Biz bu gün 4. ve 5. ayetlere odaklanacağız. Ayetleri tekrar okuyalım.

" 4-5 Bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi, çok sayıda olan bizler de Mesih’te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz."
(Romalılar 12: 4-5)

Bu ayetler bizim bir birimizi nasıl görmemiz gerektiğini söylediği için, çok önemlidir.

Eğer biz Kiliseyi böyle görmüyor ve yaşamıyorsak, birbirimizi bir bedenin değerli bir üyesi gibi görmüyorsak, Tanrı’yı hoşnut eden bir yaşam sürdürmüyoruz demektir.

Kilise, Grekçe EKKLESİA (Gr. ἐκκλησία) kelimesinden gelir. Türkçe karşılığı: İnanlılar Topluluğu, özel bir amaçla toplanan topluluk demektir.(Bakınız: https://balikesirprotestankilisesi.com/blog/2019/11/kilise-nedir/.)

Yani diğer insanlardan, toplumdan Tanrı için ayrılmış anlamına gelir. Kilise bina değildir. Sen, ben, bizler kiliseyiz. Topluluk olarak kiliseyiz böylece Mesih’in bedenini oluşturuyoruz.

Tanrı Kiliseye önem verir ve Kilise ile ilgi pek çok ayet vardır. Kilise asma, Tanrı’nın Konutu, Tanrı’nın Evi, Tanrı’nın bedeni gibi benzetmelerle anlatılır.

Kilise ile ilgili düşüncelerimiz nasıl olmalı?

Öncelikle bizler Kiliseyi Tanrı’nın gördüğü gibi görmeliyiz.

Tanrı Kiliseyi Nasıl görüyor?

Tanrı Kiliseyi bir BEDEN olarak görüyor.

İki bin yıl önce Tanrı beden aldı ve aramızda yaşadı. İnsanlar Tanrı’nın sevgisini, lütfunu, merhametini İsa Mesih’in bedeninde gördü ve tanıdı. İsa Mesih, kilise benim bedenimdir, Ben bedenin başıyım, diyor. Bizler de O’nun bedeninin üyeleriyiz.

Koloseliler 1:18 de:

“Bedenin, yani kilisenin başı O’dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O’dur.”
(Koloseliler 1:18)

der. Amin

İki bin yıl önce İsa’ya bakanlar Tanrı’yı Tanıdılar.

İsa Kilisenin başı ve biz onun bedeniysek bugün Kilise’ye bakan insanlar, Tanrı’nın Yüceliğini görebiliyor mu?

Bugün kiliselere baktığımızda maalesef kıskançlıklar, çekişmeler, çekememezlik, dedikodu, iftira, sevgisizlik, güvensizlik vb… görüyoruz.

12Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıdaki bu üyelerin hepsi tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir. 13 İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh’ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh’tan içmesi sağlandı. 14 İşte beden tek üyeden değil, birçok üyeden oluşur. 15 Ayak, “El olmadığım için bedene ait değilim” derse, bu onu bedenden ayırmaz. 16 Kulak, “Göz olmadığım için bedene ait değilim” derse, bu onu bedenden ayırmaz. 17 Bütün beden göz olsaydı, nasıl duyardık? Bütün beden kulak olsaydı, nasıl koklardık? 18 Gerçek şu ki, Tanrı bedenin her üyesini dilediği biçimde bedene yerleştirmiştir. 19 Eğer hepsi bir tek üye olsaydı, beden olur muydu? 20 Gerçek şu ki, çok sayıda üye, ama tek beden vardır. 21 Göz ele, “Sana ihtiyacım yok!” ya da baş ayaklara, “Size ihtiyacım yok!” diyemez. 22 Tam tersine, bedenin daha zayıf görünen üyeleri vazgeçilmezdir. 23 Bedenin daha az değerli saydığımız üyelerine daha çok değer veririz. Böylece gösterişsiz üyelerimiz daha gösterişli olur. 24 Gösterişli üyelerimizin özene ihtiyacı yoktur. Ama Tanrı, değeri az olana daha çok değer vererek bedende birliği sağladı. 25 Öyle ki, bedende ayrılık olmasın, üyeler birbirini eşit biçimde gözetsin. 26 Bir üye acı çekerse, bütün üyeler birlikte acı çeker; bir üye yüceltilirse, bütün üyeler birlikte sevinir.
(1.Korintliler 12:12-26)

Amin. Tanrının kiliseyi nasıl tanımladığını görüyor musunuz?

Bizim birlikte olmamız bu bedeni, beden yapıyor…

Her birimiz farkı özelliklere sahip insanlarız.

Her birimize Tanrı’nın verdiği farklı farklı armağanlar var.

İşte biz bu farklılıklarla bu bedeni oluşturuyoruz.

Hepimiz aynı özelliklere, aynı yeteneklere, aynı armağanlara sahip olsak nasıl olurdu? Bedenimizin bir üyesi diğer üyesine zarar verir mi?

Biz bir bedeniz hepimiz bir arada durmalı ve uyumlu olmalıyız. Peki, bunu nasıl başaracağız?

  • İlk olarak Kiliseyi Tanrı’nın gördüğü gibi görmelisin.
  • İkinci olarak kardeşlerine değer vermelisin.

Bir sorun yaşandığında, sana karşı kardeşin bir hata yaptığında bağışlamalı ve sevmelisin.

Kilise tarihine baktığımızda, kiliselerde kardeşler arasında sorunlar yaşandığını görüyoruz.

Bedende problemler çıkması normaldir. Kilise bir hastanedir. Ancak sorun var diye bölünmeler, ayrılıklar normal değildir. Asla olmamalıdır.

Kardeşinle aranda bir sorun olduğunda:

Matta 18:15’da:

“Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse, ona git, suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse, onu kazanmış olursun”
(Matta 18:15)

Amin.

İsa Mesih’in söylediğini yap!

  • O nu bağışla!
  • Onu affet!
  • Ona uygun bir dille hatasını söyle!
  • Küsme darılma!

Kilise yüzde yüz kutsalların olduğu, mükemmel insanların bulunduğu yer değildir.

Kilise günahlıların olduğu yerdir.

Kiliseye, Rab’bin bedenine, yaşadığınız sorunları getirmeyin.

Kilise bir ailedir. Kilise Rab’bin bedenidir.

Kilise hakkında söylediklerinize dikkat edin.

Çok sık duyuyoruz:

“Kilise’de saygı yok… Kilise insanlar dürüst değil… O kiliseye bir çıkar için geliyor… O aslında imanlı değil… O yalancı… O’nu sevmiyorum…” gibi cümleler. Hatta “… ben bu kiliseden esenlik almıyorum…”

Eğer böyle sözler söylüyorsan, Mesih’i incitiyorsun, Kutsal Ruhu İncitiyorsun. İsa seni seviyorum ama bedenini sevmiyorum, diyorsun!

Evet sorunlarımız sıkıntılarımız olacak ama bunları benliğimizle kendi kendimize değil RAB’bin söylediği şekilde çözeceğiz!

Mükemmel bir kilise arıyorsanız, O kilise göklerdedir! Ancak orada günah yoktur, orada İblis yoktur! Orada problem olmayacak ama burada, dünyada sorunlar olacak.

Tanrı bizi nasıl BİR BEDEN yaptı hiç düşündünüz mü? Her birimiz, çok farklı kültür, eğitim, ideoloji, sosyal yaşam vb. ne sahiptik. Ama Tanrı her birimize yeni bir yürek verdi ve bizi bir bedende birleştirdi. Bizler işte bu bedende Tanrıyı yüceltir, O’na tanıklık ederiz!

Bizler bir arada olduğumuzda insanlar,

Bu bedende yani Kilisede Rab’ bi görecekler ve Rab’bin bu dünyada ne yapmak istediğini anlayacaklar.

Bizler bir olduğumuzda bedende, kilisede Rab’bin esenliğini, sevgisini, merhametini… Görecekler.

Dünyada karanlığa ve onun güçlerine karşı, İblise karşı ruhsal savaş içindeyiz. Eğer tek başımıza isek eğer yalnızsak biz bu savaşı kaybederiz,

Ancak biz bedenle olursak, bedenden ayrılmazsak biz güçlü oluruz. Biz birlikte olduğumuz sürece İblis bizi yenemeyecektir.

İblis bunu bildiği için; kardeşler arasında kavga, çatışma kıskançlık çıkarmaya çalışmaktadır.

“Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada, aralarındayım.”
Matta 18:20

İsa aramızda ve O bizim başımız ve biz onun bedeniyiz!

Bugün bir fırsat… Toplantı bitince kimin yüreğinde kardeşine karşı bir şeyi varsa söylesin. Kim kardeşine karşı suç işlediyse özür dilesin. Kim kardeşi tarafından haksızlığa uğradıysa onu bağışlasın.

Dua edelim!

Pastör Mesut Çiftçi


  1. Fotoğraf: Thiago Barletta, https://unsplash.com/photos/36tX9ncYlzw ↩︎