Son öğütler

23 Ocak 2022

Bugün 23 Ocak 2022. Ocak ayının, son günlerine geldik bile. Yeni bir yıla girmiş olsak da, maalesef; pek çok insanın yaşamındaki zorluklar ve sıkıntıların değişmediğini, hatta daha büyük sıkıntı ve zorluklar yaşadığına tanık oluyoruz.

Bu gün bir Hristiyan olarak, sıkıntılı, zor koşullar altında, bu zorluklardan etkilenmeden esenlik içinde şükranla nasıl bir Hristiyan yaşam sürdüre biliriz? Bunu nasıl başarabiliriz? Sorusunun cevabını arayacağız!

Ve hep birlikte 1.Selanikliler 5:16-22 ayetlere bakacağız.

Ancak Tanrı sözünü okumadan önce, kısaca bu pasajın bağlamına bakalım:

Elçi Pavlus Selanik’e, müjdeyi yaymak için çıktığı ikinci yolculuğunda gitti. Orada yaşayan Yahudilerin, halkı kışkırtması sonucu Pavlus’un ziyareti kısa sürdü. Ancak pek çok kişi bu kısa sürede tövbe ederek iman etti. Pavlus’un Selanik’den ayrılmasıyla, bu yeni imanlılar büyük zorluklar ve sıkıntılar yaşamaya başladı. Pavlus onlar için çok kaygılanıyordu. Onlar hakkında bilgi almak, onları cesaretlendirmek ve teşvik etmek için kendisi Atina’da iken, Timoteos’u Selanik’e gönderdi. Timoteos çok güzel haberlerle geri döndü.

Pavlus Selaniklilere yazdığı bu ilk mektupta, onların bütün baskı ve zulme karşı dayanmada gösterdikleri gayreti övdü. Onların müjdeyi yayma konusundaki gayretlerini ve başarılarını övdü ve Selaniklilerin iman konusunda eksiklerini tamamlamaları, daha da ilerlemeleri, büyümeleri için, pek çok konuda teşvik verdi ve yüreklendirdi.

Siz şartlar iyi olmadığı zamanlarda büyük sorunlarla sıkıntılarla, dertlerle karşılaştığınızda nasıl bir Hristiyan yaşamı sürdürüyorsunuz?

Yaşamınızdaki olumsuz şartlar, yaşadığınız sıkıntılar, sizin Tanrıyla olan ilişkinizi etkiliyor mu?

Esenliğinizin azalmasına, umudunuzu yitirmenize, kardeşlerinizle ve diğer insanlarla ilişkilerinizin bozulmasına neden oluyor mu?

Pavlus Selaniklilerin imanlı yaşamlarında sıkıntılardan dolayı sarsılmamaları için, imanda güçlenip yüreklenmeleri için ne yapmaları gerektiğini söyledi. Bizler de, imanlı yaşamımızı sürdürürken tıpkı Selanikliler gibi sıkıntılar çekeceğiz. Belki daha da fazlasını. Ancak şartlar ne olursa olsun insanları değil Tanrıyı hoşnut eden bir yaşamımız olmalıdır.

İşte böyle durumlarla başa çıkabilmemiz için az sonra bakacağımız Tanrı sözünde, Son Öğütler başlığı altında listenin, son sekiz maddesine bakacağız.

Bu listede hem yapılması hem de yapılmaması gerekenleri içerdiğini görüyoruz.

Hatırlatmak istiyorum bu liste kurtuluş için gerekli olanların listesi değildir. Biz biliyoruz ki: İmanla kurtulduk, lütufla kurtulduk. Kurtuluşumuz iyi işlere bağlı değildir. İncil’e baktığınızda şunu yaparsanız, bunu yapmazsanız Tanrı sizi kurtaracak, affedecek, sonsuz yaşam verecek diye bir şey göremeyiz. Tanrı sizi seviyor ve size olan sevgisinden dolay bunu yaptı. Bu listedekileri Hristiyan yaşamımızda bir kılavuz ya da standartlar olarak görmeliyiz.

Bu sekiz madde, Hristiyan yaşamımıza büyük teşvik olmaktadır.

Tanrı sözünü birlikte okumadan önce dua edelim. Bu sözler Tanrı sözleridir.

16 Her zaman sevinin. 17 Sürekli dua edin. 18 Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı’nın Mesih İsa’da sizin için istediği budur. 19 Ruh’u söndürmeyin. 20 Peygamberlik sözlerini küçümsemeyin. 21 Her şeyi sınayın, iyi olana sımsıkı tutunun. 22 Her çeşit kötülükten kaçının.
(1.Selanikliler 5:16-22)

Sevinin – Dua Edin - Şükredin

Öncelikle ilk üç ayete dikkatinizi çekmek istiyorum. Sekiz maddelik bu listenin bu ilk üç maddesi, diğerleri için bir anahtar durumundadır. Yapmamız gerekenlerin listesidir.

Bu üç ayet:

 • Sevinin,
 • Sürekli dua ile her durumda teşekkür edin,
 • Şükredin.

Der.

Bir Mesih inanlısı her zaman ve her durumda sevinç içinde olmalıdır. Çünkü sevincimizin kaynağı İsa Mesih’dir. Şartların bizim esenliğimizi, sevincimizi almasına izin vermemeliyiz.

Yine aynı şekilde bir Mesih inanlısı günlük yaşamında düzenli olarak dua etmelidir. Özel durumlar olduğu zaman, dua yoluyla yalvarışta bulunmalı ve Rab ile sevinç dolu bir ilişki içinde bulunmalıdır.

Üçüncü olarak: Tanrıya şükretmek imanlının doğal davranışı olmalıdır.

Tanrı’nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.
(Romalılar 8:28)

Her durumda ve her şey için Rab’be şükredebilmeliyiz. Bunu yaptığımız sürece de günaha göz yummamış oluruz. Bu üç şey (sevinin-dua edin-şükredin) imanlılar topluluğunda her zaman geçerlidir. Çünkü bunlar Tanrı’nın Mesih İsa’da bizim için isteği budur. Bu Tanrı’nın bizden isteğidir.

Mesih İsa’da cümlesinin anlamı: O’nun bunları bize, dünyadaki hizmeti sırasında öğrettiğini ve öğrettiklerinin de canlı örneği olduğunu anımsatır.

Ruhu Söndürmeyin

On dokuzuncu ayette Ruh’u söndürmeyin diyor. Ruh’u söndürmeyin. Ve bunu izleyen üç ayet (20 Peygamberlik sözlerini küçümsemeyin. 21 Her şeyi sınayın, iyi olana sımsıkı tutunun. 22 Her çeşit kötülükten kaçının.) daha çok topluluk içindeki davranışlarla ilgilidir. Yapmayın dedikleri…

Ruh’u söndürmek demek: O’nun aramızdaki işini sınırlamak, engellemek demektir.

Günah, Ruh’u söndürür. Gelenekler, görenekler, insanların koydukları kurallar ve uyumsuzluklar Ruh’u söndürür.

Gerek bireyde, gerekse toplulukta Ruhun çalışmasının bir şekilde engellenmesi ile Ruh söndürülmüş olur. Pentikos günü Kutsal Ruh öğrencilerin üzerine ateşten diller şeklinde görünerek indi. Elçi Pavlus buradan yola çıkarak bunu söyledi. Ateşi, yani Ruhu söndürmeyin. Bu ne anlama geliyor? Yani O’nun işlerine direnmeyin. O’nun sizde yapacağı değişime direnmeyin. Ruh normal durumlarda ve olağanüstü, zor şartlarda tövbe eden bir yürekte iş başındadır. O’nun yüreğinizde çalışmasına direnmeyin.

Peygamberlik Sözlerini Küçümsemeyin

Yirminci ayeti bir önceki ayetle bağlantılı olarak düşünürsek, peygamberlik sözlerini küçümsediğimizde de Ruh’u söndürmüş olduğumuz görülür. Yeni antlaşmada Peygamberlik etmek: Tanrı’nın düşüncesini duyurmak anlamına gelir.

Herşeyi Sınayın İyi Olana Sımsıkı Tutunun

Ayet yirmi bire göre: İşittiklerimizi sınamak ve iyi samimi ve gerçek olana sımsıkı tutunmalıyız. Her çeşit vaazı ve öğretişi sınarken temel alacağımız kaynak Tanrı’nın sözüdür. Bu nedenle duyduğunuz her şeye inanmayın. Sahte öğretmenler, bazen büyük güven ve bilgelikle konuşur. Bazen de peygamberlikte bulunduklarını iddia ederler. Rab bana dedi ki… diye başlayıp, yanlış şeyler söyleyip öğretebilirler. Tanrı’ın sözüyle bunları sınamalıyız.

Her Çeşit Kötülükten Kaçının

Son olarak: Yirmi ikinci ayette, yeni bir konu açıyor gibi görünse de, her çeşit kötülükten kaçının sahte öğretiş ve peygamberliklerden kaçınma anlamına gelebileceği gibi genel olarak kötülük anlamına da gelir. Kötülüğün her türünden kaçınmalıyız.

Sonuç Olarak:

Kardeşler bu liste sadece sekiz madde ile çok kısa gibi görülüyor, ancak bize çok şey anlatıyor.

Tanrı’nın bu sözleri Selaniklilere aynı zamanda size ve bana, Hıristiyan hayatını nasıl iyi bir şekilde yaşayabileceğimizi ve yaşadığımız koşullar bu sevinci sağlamasa da yine de sevinç içinde olmamız gerektiğini söylüyor.

Zor koşullar altında Hristiyan hayatını yaşayacaksak, bu zor koşullardan etkilenmeden sevinç içinde dua ile şükranlarımızı Tanrıya sunmalıyız.

Dua ederken biz Rab’be sesleniyoruz. Ya Rab bize merhamet et, bize yardım et. Ben kötü durumdayım, ne yapacağımı bilmiyorum…

Zor koşullar altında Hristiyan hayatını yaşayacaksak, bu zor koşulların üstesinden gelebilmek için Kutsal Ruhun yardımına ve bizde çalışmasına ihtiyacımız vardır.

Bazen içinde yaşadığımız durumlar o kadar zor ve kötüdür ki, başka hiçbir şey duyamaya biliriz. Çünkü yaşadıklarımız çok acı verici olabilir, hayal kırıklığı yaratıp, cesaretimiz kırılabilir. Tanrı sözü Ruhun hayatımızda ne kadar etkili olduğunu söylüyor. Zor koşullar altındayken Hristiyan hayatını yaşayacaksak, Tanrı’nın amacının ne olduğunu, O’nun amacının bizim için ne olduğunu ve bizim bunu anlamamız gerektiğini söylüyor.

Tanrı sözü, sürekli olarak sevinin ve sürekli dua ederek şükredin diyor. Ayet 18de Her durumda diyor şükredin. Her zaman şükredin, sözü yaşamımızda zor zaman ve koşullar olacağını hatırlatıyor ve söylüyor bize. Bu üç ayette de dikkat etmemiz gereken bir başka şey de Tanrı’nın Mesih İsa’da isteği budur, diyor.

Rab’de her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin!
(Filipililer 4:4)

Filipililer 4:4 ile 18. ayet arasındaki bağlantıyı fark ettiniz mi?

Kardeşler bizim Tanrıyı övmek için harekete geçiren acı ve keder değildir. SEVİNÇ’tir. Zor koşullar ve şartlardan bir Hristiyan olarak böyle yaşayarak çıkmalıyız.

 1. Her zaman sevinin,
 2. Sürekli dua Edin,
 3. Her durumda şükredin,
 4. Ruh’u söndürmeyin,
 5. Peygamberlik sözlerini küçümsemeyin,
 6. Her şeyi sınayın,
 7. İyi olana sımsıkı tutunun,
 8. Her çeşit kötülükten kaçının.

Amin!

Haydi dua edelim.

Pastör Mesut Çiftçi