Pentikost günü

7 Haziran 2022

PENTİKOST GÜNÜ   
Elçilerin İşleri 2:1-13

Bugün özel bir gün! Bugün biz Hristiyanlar için Kilise için sevinç ve kutlama gündür. Bugün: Pentikost günüdür.

Pentikost günü, İsa Mesih çarmıhta ölüp, üçüncü gün dirilişinden sonraki ellinci günde, Eski Antlaşmada vaat edilen, İsa Mesih’in göğe yükselmeden önce vaat ettiği, Kutsal Ruh’un öğrencilerinin ve takipçilerinin, üzerlerine büyük bir güçle döküldüğü; böylece, Kilise’nin kurulduğu gündür.

Bugün Kilise’nin doğum günüdür! Sevincimizin nedeni budur!

Bugün birlikte, Pentikost’un anlamı, önemi hakkında konuşacağız ve hatırlayacağız!

Şimdi Birlikte Rab’bin sözlerini okumadan önce, dua edelim!

Bu sözler Rab’bin Sözlerdir.

Kutsal Ruh’un Gelişi
1 Pentikost Günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. 2 Ansızın gökten, güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. 3 Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. 4 İmanlıların hepsi Kutsal Ruh’la doldular, Ruh’un onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar.
5 O sırada Yeruşalim’de, dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. 6 Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. 7 Hayret ve şaşkınlık içinde, “Bakın, bu konuşanların hepsi Celileli değil mi?” diye sordular. 8 “Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor? 9-11 Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mezopotamya’da, Yahudiye ve Kapadokya’da, Pontus ve Asya İli’nde, Frikya ve Pamfilya’da, Mısır ve Libya’nın Kirene’ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı’nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz.”
12 Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine, “Bunun anlamı ne?” diye sordular. 13 Başkalarıysa, “Bunlar taze şarabı fazla kaçırmış” diye alay ettiler.

(Elçilerin İşleri 2:1-13)

Amin! Bu sözler Rab’bin sözleridir.

Pentikost gününden on gün önce, Luka 24.Bölüm 50-53’de, İsa’nın göğe yükselişini görüyoruz. İsa öğrencilerini Zeytin Dağına, Beytanya yakınlarına götürdü.

Oraya vardıklarında, Onları kutsadı ve bunu yaparken göğe yükseldi. İsa göğe yükselmeden önce öğrencilerine Yeruşalim’e gidip beklemelerini söyledi.

Luka 24:49’da:

“Ben de Babam’ın vaat ettiğini size göndereceğim. Ama siz, yücelerden gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın.”
(Luka 24:49)

Yani “Bekleyin! dedi. İsa’nın söylediğini yerine getiren öğrenciler, O’na tapındılar ve büyük bir sevinçle Yeruşalim’e döndüler. On günü Tanrı’yı övmekle, O’na tapınmakla dua ve oruç ile geçirdiler.

Yine Elçilerin İşleri 1:8 a Ayette, İsa Onlara:

“Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim’de, bütün Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız.”
(Elçilerin İşleri 1:8)

Dedi. Ancak öğrenciler, Kutsal Ruh’un ne olduğunu veya onlarla ne yapmak istediğini henüz bilmiyorlardı, anlayamıyorlardı.

İsa Onlara, beklemelerini söylemişti. Ve öğrenciler de Yeruşalim’de bekliyorlardı.

Yuhanna 14. Bölümde İsa çarmıha gerilmeden önce öğrencilerine şöyle Seslendi:

"16-17 Ben de Baba’dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu’nu verecek. Dünya O’nu kabul edemez. Çünkü O’nu ne görür, ne de tanır. Siz O’nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. 18 Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim.”
(Yuhanna 14:16-18)

İsa’nın öğrencilerine vaadi budur:

 • Sizi öksüz bırakmayacağım,
 • Size geri döneceğim.

Ne güzel bir vaat, öyle değil mi? Mesih’in sevgisi ne kadar da büyüktür.

İsa Mesih bu vaadi verdi. Çarmıh üzerinde ölümünden 50 gün geçtikten sonra, Pentikost gününde bu vaat gerçekleşti.

Yahudilerin Kutladığı üç bayram vardı. Bunlardan ilki Fısıh Bayramı, ikincisi Haftalar (Pentikost) Bayramı ve üçüncüsü de Çardak Bayramı.

Fısıh bayramını Aviv ayında kutlanır. İsa Mesih’in çarmıha gerilişi Fısıh Bayramında olmuştu. Fısıh bayramından 50 gün sonra Hasat Bayramı(Haftalar) kutlanırdı. Ürünlerini tarlalardan hasadının başladığı, ilk ürünü aldıklarında;
Yani hasadın başlangıcı olarak bu bayramı kutlanırdı.

(Bu arada da benim bahçemde olan enginar ve salatalıklar ilk ürün verdi bu hafta 😃😃😃)

Yılsonunda tarladan ürünlerini topladıklarında, hasat tamamlandığında Ürün Devşirme Bayramı’nı(Çardak Bayramını) kutlarlardı.

Bu bayramların amacı, İsrail tarihinde önemli olayları hatırlamak, Tanrı’yı özel olarak anmak ve şükretmek içindi. Yahudi halkı bu nedenle bu bayramları ciddiye alarak önem verirlerdi. Bayram ve kutlamalarına katılmak konusunda sadıktılar.

Bu nedenle hem Yeruşalim’de hem de Yeruşalim dışında ve diğer ulusların arasında yaşayan Yahudiler çoğunluğu katılırdı.

Bugün bizim kutladığımız Pentikost günü, Yahudilerin kutladığı Pentikost, Hasat Bayramından farklıdır.

Bugün hatırladığımız kutladığımız bu Pentikost günü, yaklaşık 2000 yıl önce, İsa’nın göğe yükselişinden 10 gün sonra gerçekleşti.

O günlerde Yahudiler, Avrupa’da İspanya’ya kadar, Akdeniz’in her yerine Yunanistan’da, Afrika’da, Etiyopya’nın güneyine, Libya’ya, Mısır’da yoğun olarak yaşıyorlardı.

Pentikost günü yani, Hasat Bayramı sabahı dünyanın dört bir yanından gelen binlerce Yahudi Yeruşalim’de bir araya gelmişlerdi.

Yahudiler tören için tapınakta bir araya toplandılar, bu topluluğun içinde İsa’nın öğrencilerin den de vardı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kahin hasat için Tanrı’ya şükretmek ve bereketli bir mahsulün gelmesini istemek için duaya başladığı sırada, ansızın gökten güçlü bir rüzgar esti ardından gökten büyük bir ses geldi.

Herkes çok şaşırmış olmalı. O anda tapınakta bulunan herkes yerinden bile kıpırdamayıp donup kalmıştı.

Herkes şaşkınlıkla etrafına bakmaya başladı. Neler oluyor? Bu rüzgar bu ses nedir?

Elçilerin bir arada bulundukları evin içinde gök yüzünden ateşten dillere benzer şeyler inip etrafta dolaşarak Elçilerin, imanlıların üzerinde indiğini gördü toplanan kalabalık.

Rüzgâr durmuştu, ses kesildi, artık ateşten dillere benzer şeyler görülmüyordu,

İsa’nın öğrencileri takipçileri, Yahudilerin kendilerini tanımasından kimliklerinin açığa çıkmasından, Yahudi yetkililerden korkuyorlardı. İsa Onlara:

“Kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız.”
(Elçilerin işleri 1:8)

Şimdi öğrenciler herkesin önünde korkmadan, tanıklık ediyor müjdeyi anlatıyordu. Öğrenciler Aramice, İspanyolca, Latince, Yunan, Etiyopyalı ve Mısır vb başka ulusların dilinde konuşuyordu.

Bu ateş diller, İsa’nın göğe yükseldiği sırada dağdaki o öğrencilere vaat ettiği Kutsal Ruh tu.

Kutsal Ruh önceden de vardı, peygamberler kahinler ve krallar görevleri esnasında, sahip oldular ama şimdi bütün imanlıların üzerine gönderdi.

Öğrenciler Kutsal Ruh’un etkisiyle inanılmaz şeyler yapmaya başladılar.
Bu korkulu, ürkek balıkçılar, onları dinleyen insanlara kendi dillerinde Müjdeyi cesurca vaaz ediyorlardı

Yaratılış 11. bölümü hatırlarsanız, Babil Kulesi sonrası olanların şimdi tersi oldu.

Hatırlıyorsunuz değil mi kardeşler. Tanrı insanlara “çoğalın ve yeryüzüne yayılın” dedi, ancak onlar Babil denilen bir yerde toplandı ve yüksek bir kule yapalım ve yeryüzüne yayılmayalım, dediler.

Tek bir halk olup aynı dili konuşunca Tanrı onların dillerini karıştırdı bir birini anlamayacağı şekilde ve dünyanın her yerine gönderdi.

Ancak şimdi, binlerce yıl sonra, Tanrı’nın Ruhu halka geliyor ve bu gün O’nun mucizevi gücü sayesinde insanlar birbirlerini anlamaya başlıyor.

İsa bir zamanlar parçalanmış olanları bir araya getirdi.

Tanrı her şeyi planlar, tasarlar ve en doğru olanı yapar!

Tanrı’nın burada yaptığı işi ve Tanrı’nın kusursuz zamanlamasını düşünün.

Dünyanın dört bir yanından gelen Yahudiler bir araya geldiğinde, Tanrı’nın Ruhu Geliyor ve öğrencilere İsa hakkında kurtuluş, hakkında Sonsuz Yaşam hakkında, insanlara öğretmek için öğrencilere cesaret ve güven veriyor.

O gün Müjdeyi dinleyen yaklaşık 3000 kişi iman etti.

Kendi Bayramlarını kutlamaya gelen bu insanların hepsi, Tanrı’nın Ruhunu yani Kutsal Ruhu aldılar.

Her biri Yeruşalim’den kendi ülkelerine evlerine Kutsal Ruh’un verdiği cesaret, güven ve bilgelikle donanmış olarak döneceklerdi.

Yeruşalim’de gerçekleşen işte bu Pentikost gününde, yaşanan bu olayla Tanrı bütün dünyaya müjdenin, iyi haberin yayılmasını sağladı.

Kutsal Ruh’la dolan bu imanlılar sayesinde yaşadıkları yerlerde, bölgelerde imanlı topluluklar, kiliseler oluşmaya başlayacaktı.

Bu topluluklar ve kiliseler sayesinde de pek çok insan Müjdeyi duyacaktı.

Ne harika bir olay!

Pentikost gününe, bu nedenle Kilisenin Doğum Günü denir.

Kutsal Ruhun gelişi, İsa’nın göğe yükselirken, vaat ettiği gibi, önce öğrencilere, sonra tapınağa gelen 3000 kişiye gelmiş, ve sonra sayısız kişi Kutsal Ruh’la dolmuştur.
Kutsal Ruh’la dolan bu imanlılar, kendi evlerinde, şehirlerinde, bulundukları her yerde Tanrı’nın ışığı olmuş, tuzu olmuşlardır.

Böylece bugün, Kutsal Ruh’un gelişini kutladığımız, bu Pentikost Günü, Kutsal Ruh yeryüzüne indi. İsa Mesih’in mesajının dünyaya yayılmasının başlangıcı oldu.

Bugün İsa Mesih’in kilisesinin başlangıcını kutluyoruz.

 • Bugün, bize güç veren, yaşamımızı değiştiren, bizim yeniden doğmamızı sağlayan Kutsal Ruhun 2000 yıl önce gelişini kutluyoruz.
 • 2000 yıl önce İsa Mesih’in Kutsal Ruh aracılığıyla bize verdiği misyonu hatırlayıp kutluyoruz.
 • Tanrı’nın mesajının yayılmasına devam etmek, bu kırık, yaralı, hasta, kötü dünyayı iyileştirmek ve uzlaştırmak için Mesih’in bize yüklediği misyonun devam etmenin önemini anıyoruz.
 • Tanrı’nın bizi Kutsal Ruh aracılığı ile; inanç içinde büyümemizi, doğru ve daha olgun kararlar vermemizi ve daha sadık yaşamlar yaşamamızı, Kutsal Kitap’ta yazan Tanrı sözlerini doğru olarak anlamamızı,
 • Kilise ve dünyasal yaşamımızda insanların iyiliği için Tanrı’nın adıyla hareket etmemiz için yetki verişini,
 • Kutsal Ruh’un her bir imanlıya Tanrı’nın isteğine uygun, Tanrı’nın yüceliği için, armağanlar verdiğini,
 • Kutsal Ruh’un yine imanlıların yaşamlarında meyveler verdiğini; sevgi, sevinç, esenlik, barış, sabır, iyilik, sadakat, alçak gönüllülük..
 • Ve donattığını hatırlıyoruz…

Kardeşler, Kutsal ruhun yüreklerinizde çalışmasına izin verin.

Yaşamlarınızı onun yönetmesine izin verin.

Amin!

Pastör
Mesut Çiftçi