Luka Müjdesi - İncil Filmi

3 Aralık 2019

Luka Müjdesi - İncil Filmi

Luka Müjdesi - İncil Filmi

Kitab-ı Mukaddes Şirketi ile Lumo Videos’un ortak üretimi olan, Luka Müjdesi’nin tamamının okunması ve canlandırılması.

Luka, daha kitabın başında amacının, İsa’nın yaşamını doğru ve ayrıntılı bir biçimde anlatmak olduğunu açıkça ortaya koyuyor (1:1-4). Luka, Elçilerin İşleri Kitabı’nda da Müjde’nin o çağda bilinen dünyanın merkezi durumundaki Roma’ya kadar nasıl yayıldığını anlatır. O devirde yazarların, yapıtlarını ileri gelen kişilere adamaları bir gelenek haline gelmişti. Nitekim Luka da her iki kitabı, adı Teofilos –“Tanrı’yı seven” anlamında– olan bir kişiye hitaben kaleme almıştır. Kuşkusuz Luka bu adamın kişiliğinde geniş bir kitleye seslenmeyi amaçlamıştır.