Kül Çarşambası

2 Mart 2022

Bu gün 2 Mart 2022 Çarşamba. Biz Hristiyanlar için önemli bir gündür. Bu gün Lent (Alçalış) döneminin başlangıcı, ilk günüdür.

Biz Hristiyanlar için çok önemli olan bu Lent Döneminin ilk gününe, Kül Çarşambası adı verilir. Kül Çarşambası ile başlayan Lent Dönemi, Paskalya ya (Diriliş Bayramı) kadar olan 46 günlük süreyi kapsar.

Paskalya’dan önceki ilk Pazar olan; Palmiye Pazarı (Karşılama Pazarı) da, Lent Döneminin içindedir. Lent Dönemi, İsa Mesih’in çölde kırk gün, denenmesini, İsa Mesih’in kırk gün boyunca oruç tuttuğu ve şeytanın O’nu ayartmaya çalıştığı dönemi temsil eder.

Bu nedenle, Kilise bu dönemi oruç, dua, Tanrı sözünü okuyup üzerinde düşünmekle, Tanrı’yı yüceltmekle geçirir.

Lent Döneminde Tanrı’nın bu büyük kurtarışına karşı günahtan dönmek; yani tövbe üzerinde, denenmeler, bağışlama, alçak gönüllülük, sevgi gibi konular hatırlanır, üzerinde düşünülür.

Lent Döneminde Oruç, Çarşamba günü başlar.

Bu dönemin kırk günü oruçla geçirilir. Kırk altı gün olan Lent Dönemi, içinde yer alan Pazar günleri diriliş günü olduğu için genellikle oruç tutulmadan geçirilir. Lent Dönemi oruç tutmak isteyenler, Yeşaya 58:1-141 ve Matta 6:16-182 deki uyarıları dikkate alarak yaklaşılır.

Kül Çarşambasında anması sırasında Bazı kilisede bir önceki yıl kullanılan palmiye yaprakları yakılıp elde edilen külleri, yağla karıştırılarak kişinin alnına alına sürülür. Bunun anlamı:

“Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın Ve yine toprağa döneceksin.”
(Yaratılış 3:19)

Herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden mahrum kaldı. Her insan gibi biz de öyleydik. Hamdolsun İsa Mesih’in çarmıhta ölümü, ölümden dirilişi ile Tanrı ile barıştık ve O’nda yaşam bulduk.

 • Bu dönemde bunu anımsayalım.
 • Bu dönemde Tanrının halkı olarak, kilisenin, kardeşliğin ve Tanrı sözüne uygun yaşamanın ne olduğunu anımsayalım.
 • Bu dönem kardeşlerimizle, kilise ile ve en önemlisi de Göksel Babamızla olan ilişkimizi gözden geçirme ve alçak gönüllülükle yakınlaşmaya fırsat olmalıdır.
 • Yine bu dönemde Kilise disiplininde olan kardeşlerin, kaybolanların geri dönüşleri için adım atma fırsatı olmalıdır.
 • Bu Lent Dönemi kim olduğunuzu, Mesihdeki kimliğimizi daha iyi anlamamız için yüreklerimizi gözden geçirmemiz, test etmemiz için bir fırsat olsun.
 • Bu Lent Dönemi eski benliğimize ölüp, Mesih’le yeni bir hayata dirildiğimizi hatırlatsın.
 • Bu Lent Döneminde Kutsal Ruh yüreklerimizi tazelesin, yenilesin, güçlendirsin!

Pastör
Mesut Çiftçi


 1. “Avaz avaz bağırın, çekinmeyin,
  Sesinizi boru sesi gibi yükseltin;
  Halkıma isyanlarını,
  Yakup soyuna günahlarını bildirin.
  2Bana her gün danışıyor,
  Yollarımı öğrenmekten zevk duyuyorlarmış!
  Doğru davranan,
  Tanrısı’nın buyruğundan ayrılmayan bir ulusmuş gibi…
  Benden adil yargılar diliyor,
  Bana yaklaşmaktan zevk alıyorlarmış.
  3  Diyorlar ki, ‘Oruç tuttuğumuzu neden görmüyor,
  İsteklerimizi denetlediğimizi neden farketmiyorsun?
  “Bakın, oruç tuttuğunuz gün keyfinize bakıyor,
  İşçilerinizi eziyorsunuz.
  4Orucunuz kavgayla, çekişmeyle,
  Şiddetli yumruklaşmayla bitiyor.
  Bugünkü gibi oruç tutmakla
  Sesinizi yükseklere
  duyuramazsınız.
  5İstediğim oruç bu mu sanıyorsunuz?
  İnsanın isteklerini denetlemesi
  gereken gün böyle mi olmalı?
  Kamış gibi baş eğip çul ve kül
  üzerine mi oturmalı?
  Siz buna mı oruç, RAB’bi hoşnut eden gün diyorsunuz?
  6Benim istediğim oruç,
  Haksız yere zincire, boyunduruğa vurulanları salıvermek,
  Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak,
  Her türlü boyunduruğu kırmak
  değil mi?
  7Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil mi?
  Barınaksız yoksulları evinize alır,
  Çıplak gördüğünüzü giydirir,
  Yakınlarınızdan yardımınızı
  esirgemezseniz,
  8  Işığınız tan gibi ağaracak,
  Çabucak şifa bulacaksınız.
  Doğruluğunuz önünüzden gidecek,
  RAB’bin yüceliği artçınız olacak.
  9O zaman yardım çağrılarınızı RAB yanıtlayacak,
  Feryat ettiğinizde, ‘İşte buradayım diyecek.
  “Eğer boyunduruğa, başkalarını suçlamaya,
  Kötücül konuşmalara son verirseniz,
  10Açlar uğruna kendinizi feda eder,
  Yoksulların gereksinimini karşılarsanız,
  Işığınız karanlıkta parlayacak,
  Karanlığınız öğlen gibi ışıyacak.
  11RAB her zaman size yol gösterecek,
  Kurak topraklarda sizi doyurup güçlendirecek.
  İyi sulanmış bahçe gibi,
  Tükenmez su kaynağı gibi olacaksınız.
  12Halkınız eski yıkıntıları onaracak,
  Geçmiş kuşakların temelleri üzerine
  Yeni yapılar dikeceksiniz.
  ‘Duvardaki gedikleri onaran,
  Sokakları oturulacak hale getiren denecek sizlere.
  13“Kutsal günümde dilediğinizi yapmaz, Şabat Günü’nü çiğnemezseniz,
  Şabat Günü’ne
  ‘Zevkli, RAB’bin kutsal gününe ‘Onurlu derseniz,
  Kendi yolunuzdan gitmez,
  Keyfinize bakmayıp boş konulara dalmaz,
  O günü yüceltirseniz,
  14RAB’den zevk alırsınız.
  O zaman sizi yeryüzünün yüksek yerlerine çıkarır,
  Atanız Yakup’un mirasıyla doyururum.”
  Bunu söyleyen RAB’dir.”

  (Yeşaya 58:1-14)

   ↩︎
 2. “Oruç tuttuğunuz zaman, ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır.  17Siz oruç tuttuğunuz zaman, başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. 18Öyle ki, insanlara değil, gizlide olan Babanız’a oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.”
  (Matta 6:16-18)

   ↩︎