kilise nedir?

Kilise Nedir?

Kilise İsa Mesih’in bedenidir…

Her şeyi ayakları altına sererek O’na bağımlı kıldı. O’nu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. 23Kilise O’nun bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur.
(Efesliler 1:22-23)

Kilisenin, İsa Mesih’in bedenine benzetilmesinin derin bir anlamı vardır.

Gerçek şu ki, Tanrı bedenin her üyesini dilediği biçimde bedene yerleştirmiştir. 19Eğer hepsi bir tek üye olsaydı, beden olur muydu? 20Gerçek şu ki, çok sayıda üye, ama tek beden vardır. 21Göz ele, “Sana ihtiyacım yok!” ya da baş ayaklara, “Size ihtiyacım yok!” diyemez. 22Tam tersine, bedenin daha zayıf görünen üyeleri vazgeçilmezdir. 23Bedenin daha az değerli saydığımız üyelerine daha çok değer veririz. Böylece gösterişsiz üyelerimiz daha gösterişli olur. 24Gösterişli üyelerimizin özene ihtiyacı yoktur. Ama Tanrı, değeri az olana daha çok değer vererek bedende birliği sağladı. 25Öyle ki, bedende ayrılık olmasın, üyeler birbirini eşit biçimde gözetsin. Bir üye acı çekerse, bütün üyeler birlikte acı çeker; bir üye yüceltilirse, bütün üyeler birlikte sevinir. Sizler Mesih’in bedenisiniz, bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz.
(1 Korintliler 12:18-27)

Kilisenin görevi

Öyle ki, Tanrı’nın çok yönlü bilgeliği, kilise aracılığıyla göksel yerlerdeki yönetimlere ve hükümranlıklara şimdiki dönemde bildirilsin. 11Bu, Tanrı’nın başlangıçtan beri tasarladığı ve Rabbimiz Mesih İsa’da yerine getirdiği amaca uygundu.
(Efesliler 3:10-11

Kilisenin hizmet düzeni

Kendisi kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder ve öğretmen atadı. 12Öyle ki, kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih’in bedenini geliştirmek üzere donatılsın.
(Efesliler 4:11-12)