incil neden tebliğ ediliyor?

3 Ekim 2019

İncil Neden Tebliğ Ediliyor?

İncil 2000 yıldır tebliğ ediliyor; çünkü: Tanrı size elini uzatıyor…

"…Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun."
(Yuhanna 3:16)

İncil 2000 yıldır tebliğ ediliyor; çünkü: Bu tebliğ sizin kurtuluşunuz için Tanrı’nın buyruğudur…

“İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: ‘Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.’”
(Matta 28:18-20)

İncil 2000 yıldır tebliğ ediliyor; çünkü: İsa Mesih hizmetine tebliğ ile başladı…

“Yahya’nın tutuklanmasından sonra İsa, Tanrı’nın Müjdesi’ni duyura duyura Celile’ye gitti. ‘Zaman doldu’ diyordu, ‘Tanrı’nın Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjde’ye inanın!’”
(Markos 1:14-15)

İncil 2000 yıldır tebliğ ediliyor; çünkü: İncil’i tebliğ etmek Tanrı’nın verdiği bir sorumluluktur…

*"‘Rab’bi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Ama iman etmedikleri kişiye nasıl yakaracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa, nasıl duyacaklar? Sözü yaymaya gönderilmezlerse, sözü nasıl yayacaklar? Yazılmış olduğu gibi: ‘İyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir!’ Ne var ki, herkes Müjde’ye uymadı. Yeşaya’nın dediği gibi: ‘Ya Rab, verdiğimiz habere kim inandı?’ Demek ki iman, haberi duymakla, duymak da Mesih’le ilgili sözün yayılmasıyla olur." *
(Romalılar 10:13-17)

İncil 2000 yıldır tebliğ ediliyor; çünkü: Sizi seven Tanrı…

"…Bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister."
(1. Timoteos 2:4)

İncil 2000 yıldır tebliğ ediliyor; çünkü: Sizleri seven bizler de…

“Rab’den korkmanın ne demek olduğunu bildiğimizden insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Ne olduğumuzu Tanrı biliyor; umarım siz de vicdanınızda biliyorsunuz.”
(2. Korintliler 5:11)