inancımızın dayanakları

3 Eylül 2019

Tanrı Sevgidir

“Tanrı’nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı’da yaşar, Tanrı da onda yaşar.”
(1. Yuhanna 4:16)

İncil Neden Tebliğ Ediliyor?

İncil 2000 yıldır tebliğ ediliyor; çünkü: Tanrı size elini uzatıyor…

"…Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun."
(Yuhanna 3:16)

İncil 2000 yıldır tebliğ ediliyor; çünkü: Bu tebliğ sizin kurtuluşunuz için Tanrı’nın buyruğudur…

*“İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: ‘Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.’” *
(Matta 28:18-20)

İncil 2000 yıldır tebliğ ediliyor; çünkü: İsa Mesih hizmetine tebliğ ile başladı…

“Yahya’nın tutuklanmasından sonra İsa, Tanrı’nın Müjdesi’ni duyura duyura Celile’ye gitti. ‘Zaman doldu’ diyordu, ‘Tanrı’nın Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjde’ye inanın!’”
(Markos 1:14-15)

İncil 2000 yıldır tebliğ ediliyor; çünkü: İncil’i tebliğ etmek Tanrı’nın verdiği bir sorumluluktur…

"‘Rab’bi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Ama iman etmedikleri kişiye nasıl yakaracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa, nasıl duyacaklar? Sözü yaymaya gönderilmezlerse, sözü nasıl yayacaklar? Yazılmış olduğu gibi: ‘İyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir!’ Ne var ki, herkes Müjde’ye uymadı. Yeşaya’nın dediği gibi: ‘Ya Rab, verdiğimiz habere kim inandı?’ Demek ki iman, haberi duymakla, duymak da Mesih’le ilgili sözün yayılmasıyla olur."
(Romalılar 10:13-17)

İncil 2000 yıldır tebliğ ediliyor; çünkü: Sizi seven Tanrı…

"…Bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister."

(1. Timoteos 2:4)

İncil 2000 yıldır tebliğ ediliyor; çünkü: Sizleri seven bizler de…

“Rab’den korkmanın ne demek olduğunu bildiğimizden insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Ne olduğumuzu Tanrı biliyor; umarım siz de vicdanınızda biliyorsunuz.”
(2. Korintliler 5:11)

İsa Mesih’in Kurtuluş Müjdesi

 • İnsan başlangıçta mükemmel yaratıldı…

“Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.”
(Yaratılış 1:27)

 • İnsan iradesini kullanacak şekilde özgür olarak yaratıldı…

“Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün.”
(Yaratılış 2:17)

 • Tanrı insanla ilişkisinde, insanın kendisine bağlılığını gösterecek bir istek dışında insanı sınırlamadı. İnsan yaratılış amacına uygun yaşadığı sürece huzurlu ve güvende olacaktı."
  Ancak insan Tanrı’nın sözünü dinlemeyerek günaha düştü…

“Yılan, ‘Kesinlikle ölmezsiniz’ dedi, ‘Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız.’”
(Yaratılış 3:4-5)

 • Günah, insanın Tanrı’yla ilişkisini koparan nedendir…

“Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.”
(Romalılar 3:23)

 • Tanrı’yla kopan ilişkiyi yeniden başlatacak çözüm:“Kurban”…

“Yahya ertesi gün İsa’nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu!”
(Yuhanna 1:29)

“Nitekim Mesih de bizleri Tanrı’ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürüldü, ama ruhça diriltildi.”
(1. Petrus 3:18)

 • Tanrı’yla yeniden barışmak için İsa Mesih’i Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak kabul etmeliyiz…

“Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.”
(Yuhanna 1:12)

Mesih Kimdir?

Mesih Kurtarıcı’dır…

“Melek onlara, ‘Korkmayın!’ dedi. ‘Size, bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum: Bugün size, Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir.’”
(Luka 2:10)

Mesih İsa’dır…

“Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.”
(Matta 1:21)

Mesih Tanrı’nın kendisidir…

“Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin.”
(Filipililer 2:10)

Mesih tekrar gelecektir…

“Mübarek ve tek Hükümdar, kralların Kralı, rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesih’i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve kudret sonsuza dek O’nun olsun! Amin.”
(1. Timoteos 6:15-16)

Mesih (İsa) iman yoluyla içinizde yaşar…

“Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih içinizdedir. Bu da size yüceliğe kavuşma umudunu veriyor.”
(Koloseliler 1:27)

Mesih (İsa) ne zaman gelecek?

“Bunun için uyanık kalın. Çünkü Rabbiniz’in geleceği günü bilemezsiniz. Ama şunu bilin ki, ev sahibi, hırsızın gece hangi saatte geleceğini bilse, uyanık kalır, evinin soyulmasına fırsat vermez. Bunun için siz de hazır olun! Çünkü İnsanoğlu (İsa) beklemediğiniz saatte gelecektir.”
(Matta 24:42-44)

İsa Mesih sizleri uyarır: Sahte mesihler olacaktır?

“Eğer o zaman biri size, ‘İşte Mesih burada’, ya da ‘İşte şurada’ derse, inanmayın. Çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar. ‘Bunun için size, ‘İşte Mesih çölde’ derlerse gitmeyin. ‘Bakın, iç odalarda’ derlerse inanmayın.”
(Matta 24:23-26)

Kilise Nedir?

Kilise İsa Mesih’in bedenidir…

“Her şeyi ayakları altına sererek O’na bağımlı kıldı. O’nu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. Kilise O’nun bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur.”
(Efesliler 1:22-23)

Kilisenin, İsa Mesih’in bedenine benzetilmesinin Kilisenin, İsa Mesih’in bedenine benzetilmesinin derin bir anlamı vardır/bir anlamı vardır.

“Gerçek şu ki, Tanrı bedenin her üyesini dilediği biçimde bedene yerleştirmiştir. Eğer hepsi bir tek üye olsaydı, beden olur muydu? Gerçek şu ki, çok sayıda üye, ama tek beden vardır. Göz ele, “Sana ihtiyacım yok!” ya da baş ayaklara, “Size ihtiyacım yok!” diyemez. Tam tersine, bedenin daha zayıf görünen üyeleri vazgeçilmezdir. Bedenin daha az değerli saydığımız üyelerine daha çok değer veririz. Böylece gösterişsiz üyelerimiz daha gösterişli olur. Gösterişli üyelerimizin özene ihtiyacı yoktur. Ama Tanrı, değeri az olana daha çok değer vererek bedende birliği sağladı. Öyle ki, bedende ayrılık olmasın, üyeler birbirini eşit biçimde gözetsin. Bir üye acı çekerse, bütün üyeler birlikte acı çeker; bir üye yüceltilirse, bütün üyeler birlikte sevinir. Sizler Mesih’in bedenisiniz, bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz.”
(1. Korintliler 12:18-27)

Kilisenin görevi

“Öyle ki, Tanrı’nın çok yönlü bilgeliği, kilise aracılığıyla göksel yerlerdeki yönetimlere ve hükümranlıklara şimdiki dönemde bildirilsin. Bu, Tanrı’nın başlangıçtan beri tasarladığı ve Rabbimiz Mesih İsa’da yerine getirdiği amaca uygundu.
(Efesliler 3:10-11)

Kilisenin hizmet düzeni

“Kendisi kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder ve öğretmen atadı. Öyle ki, kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih’in bedenini geliştirmek üzere donatılsın.
İncil, (Efesliler 4:11-12:11,12)

Kişisel Değişim

Yeni yaşam… Yeni yaratılış…

“Kuşkusuz İsa’nın sesini duydunuz, O’ndaki gerçeğe uygun olarak O’nun yolunda eğitildiniz. Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaradılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı’ya benzer yaratılan yeni yaradılışı giyinmeyi öğrendiniz. Bunun için yalanı üzerinizden sıyırıp atarak her biriniz komşusuna gerçeği söylesin. Çünkü hepimiz aynı bedenin üyeleriyiz.”
(Efesliler 4:21-25)

“Öfkelenin, ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. İblis’e de fırsat vermeyin.”
(Efesliler 4:26-27)

“Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine, kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin; böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şeyi olsun.”
(Efesliler 4:28)

“Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye, ihtiyaca göre, başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin.”
(Efesliler 4:29)

“Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için O Ruh’la mühürlendiniz.”
(Efesliler 4:30)

“Sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun. Rab’be kulluk edin. Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin. İhtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuksever olmayı amaç edinin. Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin; tersine, hor görülenlerle arkadaşlık edin. Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Mümkünse, elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Sevgili kardeşler, kimseden öç almayın; bunu Tanrı’nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır: “Rab diyor ki, ‘Öç benimdir, ben karşılık vereceğim.’” Ama, “Düşmanın acıkmışsa doyur, Susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın.” Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.”
(Romalılar 12:9-21)

İmanlının Tanrı’yla İlişkisi

 • İmanlının Tanrı’yla ilişkisi: Sevgi…

“Tanrı’yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu’nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.”
(1. Yuhanna 4:10)

“Tanrı’nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı’da yaşar, Tanrı da onda yaşar.”
(1. Yuhanna 4:16)

 • İmanlının Tanrı’yla ilişkisi: İsa Mesih’e güvenmek (iman)…

“Kendisini (İsa Mesih’i) kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.”
Yuhanna 1:12

İmanlının Tanrı’yla ilişkisi: Dua…

”… Bunun için siz şöyle dua edin: ‘Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik Sonsuzlara dek senindir! Âmin.”
(Matta 6:9-13)

 • İmanlının Tanrı’yla ilişkisi: Kutsal Kitap okumak (Tevrat, Zebur, İncil)…

“Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur.”
(2. Timoteos 3:16-17)

 • İmanlının Tanrı’yla ilişkisi: İbadet etmek (Tapınmak)…

“Ey bütün uluslar, RAB’be övgüler sunun! Ey bütün halklar, O’nu yüceltin! Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür, RAB’bin sadakati sonsuza dek sürer. RAB’be övgüler sunun!”
(Zebur, Mezmurlar 117)

Aile

 • Tanrı aile ilişkilerini düzenledi: Erkek ve kadın kutsandı…

“Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak, “Verimli olun, çoğalın” dedi, “Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun.”
(Yaratılış 1:27-28)

 • Tanrı aile ilişkilerini düzenledi: Kocalarınıza bağımlı olun…

“Ey kadınlar, Rab’be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun.”
(Efesliler 5:22)

 • Tanrı aile ilişkilerini düzenledi: Eşini canın gibi sev…

“Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin.”
(Efesliler 5:25)

 • Tanrı aile ilişkilerini düzenledi: Anne-baba sözü dinleyin…

“Ey Çocuklar, Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur. “İyilik bulmak, yeryüzünde uzun ömürlü olmak için annene babana saygı göstereceksin.” Vaat içeren ilk buyruk budur.”
(Efesliler 6:1-3)

 • Tanrı aile ilişkilerini düzenledi: Babalar şiddete başvurmayın…

“Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rab’bin terbiye ve öğüdüyle büyütün.”
(Efesliler 6:4)

Devlet ve Yöneticiler ile İlişki

İncil’in Öğretişi:

Devleti yönetenler ve tüm insanlar için dua edin…

“Her şeyden önce şunu öğütlerim: Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye, krallarla bütün üst yöneticiler dâhil, bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun. Böyle yapmak iyidir ve Kurtarıcımız Tanrı’yı hoşnut eder. O bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister.”
(1. Timoteos 2:14)

Devleti yönetenlere bağımlı olun…

“İnsanlar arasında yetkili kılınmış her kuruma -gerek her şeyin üstünde olan krala gerekse kötülük yapanların cezalandırılması, iyilik edenlerin onurlandırılması için kral tarafından gönderilen valilere Rab adına bağımlı olun. Çünkü Tanrı’nın isteği, iyilik yaparak akılsızların bilgisizliğini susturmanızdır.”
(1. Petrus 2:13-15)

Verginizi verin…

“Herkese hakkını verin: Vergi hakkı olana vergi, gümrük hakkı olana gümrük, saygı hakkı olana saygı, onur hakkı olana onur verin.”
(Romalılar 13:7)

Tanrı’dan korkun, devleti yönetenlere saygı gösterin…

“Özgür insanlar olarak yaşayın, ancak özgürlüğünüzü kötülük yapmak için bahane etmeyin. Tanrı’nın kulları olarak yaşayın. Herkese saygı gösterin. İmanlı kardeşlerinizi sevin, Tanrı’dan korkun, krala saygı gösterin.”
(1.Petrus 2:16-17)

İncil’in Öğretişi:
Haksızlıklara Tanrı bilinciyle katlanın…

“Haksız yere acı çeken kişi, Tanrı bilinciyle acıya katlanırsa, Tanrı’yı hoşnut eder. Çünkü günah işleyip dövüldüğünüzde dayanırsanız, bunda övülecek ne var? Ama iyilik edip acı çektiğinizde dayanırsanız, Tanrı’yı hoşnut edersiniz.”
(1.Petrus 2:19-20)

Bir Hristiyan olarak duamız…

Her Şeye Gücü Yeten Rab Allahımız, Türkiye’yi sevdiğin için sana şükrediyoruz. Ve senin adınla devletimizi yönetileri bereketlemek istiyoruz. Ülkemizin ekonomide, bilimde, savunmada, toplulumsal ilişkilerde gelişmesi için tüm kurumlarda sorumlu olanlara görevlerini yaparken derin bir bilgelik, anlayış vermeni dileyerek Efendimiz Mesih İsa’nın adıyla yalvarıyoruz.

Amin.