İsa Mesih'in Yeruşalime Girişi

11 Nisan 2022

Merhaba Kardeşler.

Bu gün 10 Nisan 2022. Biz Hristiyanlar için çok önemli bir gün olan Palmiye Pazarı.

Önümüzdeki Pazar da: Paskalya, yani Diriliş Bayramı.

Palmiye Pazarı kutsal haftanın başlangıcıdır. Adını İsa’nın çarmıha gerilmeden önceki pazar Yeruşalim’e (Kudüs) girerken onu karşılayan, ona sevgi gösteren halkın, yürüyeceği yola serdikleri palmiye ağacı dallarından almaktadır.

İsa Mesih’in son haftası önemlidir. Palmiye Pazarı diye isimlendirilen bu gün, İsa Mesih’in Yeruşalim’e girişi ile başlar. Bu nedenle biz bugün Matta 21:1-11 bölümlerde anlatılan İsa’nın Yeruşalim’e girişi pasajına bakacağız.

Tanrı’nın Sözünü okumadan önce dua edelim. Sözünü anlamak için, O’nun yardımını isteyelim.

Bu Tanrı’nın Sözüdür.

"1-2Yeruşalim’e yaklaşıp Zeytin Dağı’nın yamacındaki Beytfaci Köyü’ne geldiklerinde İsa, iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara, “Karşınızdaki köye gidin” dedi, “Hemen orada bağlı bir dişi eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. 3Size bir şey diyen olursa, ‘Rab’bin bunlara ihtiyacı var, hemen geri gönderecek’ dersiniz."
4Bu olay, peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu:
5“Siyon kızına deyin ki,
‘İşte, alçakgönüllü Kralın,
Eşeğe, evet sıpaya,
Eşek yavrusuna binmiş
Sana geliyor.’ ”
6Öğrenciler gidip İsa’nın kendilerine buyurduğu gibi yaptılar. 7 Eşekle sıpayı getirip üzerlerine giysilerini yaydılar, İsa sıpaya bindi. 8 Halkın büyük bir bölümü giysilerini yolun üzerine serdi. Bazıları da ağaçlardan dal kesip yola seriyordu. 9Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı:
“Davut Oğlu’na hozana!
Rab’bin adıyla gelene övgüler olsun,
En yücelerde hozana!”
10İsa Yeruşalim’e girdiği zaman bütün kent, “Bu kimdir?” diyerek çalkandı.
11Kalabalıklar, “Bu, Celile’nin Nasıra Kenti’nden Peygamber İsa’dır” diyordu".

(Matta 21:1-11)

Amin

10uncu ayette İsa Mesih Yeruşalim’e girdiğinde kent “Bu Kimdir?” diyerek çalkalandı. 10. ayet İsa’nın kim olduğu sorusu dünyanın en önemli sorusudur.

Mezmurlar 24’de:

"7 Kaldırın başınızı, ey kapılar!
Açılın, ey eski kapılar!
Yüce Kral girsin içeri!
8 Kimdir bu Yüce Kral?
O RAB’ dir, güçlü ve yiğit,
Savaşta yiğit olan RAB.
9 Kaldırın başınızı, ey kapılar!
Açılın, ey eski kapılar!
Yüce Kral girsin içeri!
10 Kimdir bu Yüce Kral?
Her Şeye Egemen
RAB’dir bu Yüce Kral!"

(Mezmur 24:7-10)

Okuduğumuz 24. Mezmur Yüce Kralın, Rab’bin Yeruşalim’e girişiyle ilgili Mezmur’dur. İsa Mesih’in Yeruşalim’e girişini önemli kılan şeylerden birisi de İsa Mesih’in kim olduğu ile ilgilidir.

İsa Mesih ilk defa kendini halkın, kendisini Kral olarak tanınıp, övülmesine izin verdiğini görüyoruz. İsa Mesih’in Yeruşalim’e girişinde halk O’nu coşkuyla, bir kral olarak karşıladı. Tıpkı 24. Mezmurda yazdığı gibi.

İsa Mesih’in kim olduğunu bilmek önemlidir. Aslında dünyanın en önemli sorusu İsa Mesih kim olduğu sorusu ve bu sorunun yanıtıdır.

Matta 16.Bölüm, 13-16 ayetlerde, bu soruyu İsa bizzat öğrencilerine sordu:

“İsa, Filipus Sezariyesi bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu: “Halk, İnsanoğlu’nun kim olduğunu söylüyor?” 14Öğrencileri şu karşılığı verdiler: “Kimi Vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir diyor.”15İsa onlara, “Siz ne dersiniz” dedi, “Sizce ben kimim?” 16Simun Petrus, “Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin” yanıtını verdi.”
(Matta 16:13-16)

Dünya’nın en önemli sorusu ve cevabı buradadır! Bu soruya herkes farklı cevaplar veriyordu. Kimi Vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimisi de Yeremya, ya da peygamberlerden biridir diyordu.

Petrus O’na doğru cevabı verdi: “Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin” yanıtını verdi.

İsa halkın kendisini nasıl tanıdığını sordu. İsa şimdi Yeruşalim’e girerken kendisinin kim olduğunu ve ne yapmaya geldiğini anlamalarını istedi. Çünkü artık zaman azalmıştı.

O Pazar günü İsa’nın çarmıha gerilmesinden beş gün önceydi. Şabat gününü, Cuma-Cumartesi gecesini Yeruşalim’e sadece birkaç kilometre uzaklıktaki Beytanya da geçirdiler. Ve şimdi pazar günü yani haftanın ilk günü, İsa öğrencileriyle birlikte Yeruşalim’e giriyor.

Bu pasajda üç şey görmenizi istiyorum:

 • 1-3 İsa’nın Mesih olarak geldiğini açıklıyor.
 • 4-7 İsa’nın Kutsal Yazılar uyarınca Peygamberlik sözlerinin gerçekleştiğini açıklıyor.
 • 8-11 Yüce Kral’ın Yeruşalim’e girişine halkın tepkisi,

İsa’nın Mesih Olarak Geldiğini Açıklıyor

İlk üç ayete baktığımızda, İsa’nın kendisinin kral olduğunu açıkladığını görüyoruz.

İsa iki öğrencisine önden gitmelerini, karşılarındaki köye vardıklarında, “hemen orada bağlı bir eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız, Onları çözüp bana getirin dedi. Size bir şey diyen olursa, ‘Rab’bin bunlara ihtiyacı var…” İsa Yeruşalim e doğru biraz yürümüştü. Bunu yorgun olduğu için mi istedi? Tabi ki hayır. Bunu çok özel bir şey için istedi.

İsa bu sıpaya binerek, Yeruşalim’e girmekle Krallığını göstermiş ve ilan etmiş olacaktı.

Bekledikleri Kral Değil

İsa Bunu yaptığı zaman, yani kendisinin Kral olduğunu halkın anlamasını sağladığında, “Ben sizin beklediğiniz türden bir Kral değilim.” diyor. “Ben Romanın işgalini ortadan kaldıracak, dünyasal bir kral değilim.” diyor. “Ben sizin gerçekte ihtiyacınız olan Kralım, Mesih’im.”

Çünkü Roma’nın esaretinden kurtulmaktan daha çok, günahlarınızdan kurtulmaya ihtiyacınız var.

Ve bunu size vere bilecek tek kral benim. Dünyasal bir kral bunu size veremez. Ama sizin günahlarınızın karşılığı için ölebilecek alçak gönüllü bir kral ihtiyacınız olan kurtuluşu sağlayabilir.

İsa’nın Kutsal Yazılar Uyarınca Peygamberlik sözlerinin gerçekleştiğini açıklıyor

4 ve 5. ayetlere bakalım. Bu olay, peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu:

"5Siyon kızına deyin ki,
‘İşte, alçakgönüllü Kralın,
Eşeğe, evet sıpaya,
Eşek yavrusuna binmiş
Sana geliyor.’ “

(Matta 21:5)

“Ey Siyon kızı, sevinçle coş! Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı! İşte kralın! O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür. Eşeğe, evet, sıpaya, Eşek yavrusuna binmiş sana geliyor!”
(Zekeriya 9:9)

İsa iki öğrencisine karşılarındaki köye gitmelerini ve karşılarına çıkan eşek ve sıpayı getirmelerini söyledi. Burada iki şey görebiliriz:

 1. İsa Bunu Kutsal Yazılar da yazılan Peygamberlik, sözü yerine gelsin diye.
 2. Ve İsa Onlara “Size bir şey diyen olursa, ‘Rab’bin bunlara ihtiyacı var, hemen geri gönderecek” demelerini istiyor. İsa öğrencilerine de ne yapmak istediğini baştan söylemedi. Tıpkı dört gece sonra, üst odayı Fısıh yemeği için hazırlamalarının gerçek amacını söylemediği gibi.

Aslında: İsa’nın Yeruşalim’e girişi ile dirilişi arasındaki bu paskalya haftasında her şey İsa Mesih’in olmasını istediği şekilde gerçekleşiyor. Hiç bir şey O’nun kontrolü dışında gerçekleşmiyor. Her şeyi İsa planlıyor.

İsa Yeruşalim’e bir pazar günü giriyor. 21. bölümdeyiz. Birkaç bölüm ileri, 26. bölüme bakarsak çarşamba gününe geldiğimizi görürüz,

"1-2İsa bütün bunları anlattıktan sonra öğrencilerine, “İki gün sonra Fısıh Bayramı olduğunu biliyorsunuz” dedi, “İnsanoğlu çarmıha gerilmek üzere ele verilecek.”
(Matta 26:1-2)

 • İsa Roma’lıların tasarısı sonucu kurban olmadı.
 • O, Yahudilerin, Yahudi yetkililerin, Ferisilerin, Sanhedrinin, Hirodesin hüküm vermesiyle çarmıha gitmedi.
 • O, Kutsal Yazılar ve peygamberlik sözlerini yerine gelmesi için herşeyi kendi hazırladı.

İşte bu nedenle O, iki öğrencisini köye eşeği ve sıpayı almaya gönderdi.
Çünkü bu şekilde planladığı zaman geldi. Kutsal Yazılarda yazanların olması gerekir.

Yüce Kralın Yeruşalim’e Girişine Halkın tepkisi,

Şimdi, Mesih’i Yeruşalim’e girdiğinde, halkın büyük bir bölümü giysilerini çıkartıp yola serdiler.

Beklenen Krala, Mesih’e saygılarını göstermek için, bazıları ağaç dallarını kesip, O’nun geçeceği yola seriyorlardı.

Dokuzuncu ayete bakarsak önden ve arkadan giden kalabalıklar da:

“Davut oğlu’na hozana!
Rab’bin adıyla gelene övgüler olsun, En yücelerde Hozana!”

(Matta 21:9)

Diye coşkuyla bağırıyordu. Sonrasında şehre girdiğinde BÜTÜN KENT, “Bu kimdir?” diyerek çalkandı.

"11Kalabalıklar, “Bu, Celile’nin Nasıra Kenti’nden Peygamber İsa’dır.” diyordu.”
(Matta 21:11)

Görüyoruz ki: Yeruşalim bütün kent halkı İsa Mesih’i farklı şekillerde karşıladı. Bu ayrıntıları görmek ilginçtir ve gereklidir.

İsa’yı bu şekilde karşılayan halk, Hozanna diyen Halk!

Çok değil beş gün sonra “O’nu çarmıha gerin”, diye bağıracaklar.

Şimdi sizden herkesin kendine şu soruları sormasını istiyorum:

 • İsa’nın kim olduğunu, bizim için ne yaptığını?
 • Bunun gerçek anlamının ne olduğunu biliyor muyum?
 • Günahlarımdan kurtulmam için benim için ölen ve üç gün sonra dirilen kurtarıcımız olduğuna iman ediyor muyum?
 • Yoksa Yeruşalim halkı gibi İsa sade dünyasal isteklerimi sağlayan, sıkıştığımda bana yardım eden bir Mesih’e mi inanıyorum?
 • İsa Mesih bu göğün altında bu yerin üstünde insanları günahından kurtarabilecek, sonsuz yaşam verebilecek tek isim olduğuna iman ediyor muyum?

Kardeşler, Palmiye Pazarı’nı hatırlamamızın amacı budur.

Bu pazar kendimizi, yüreklerimizi test ettiğimiz, Tanrı’nın tahtının önündeki konumumuzun; O’nun tahtına olan mesafemizin ne olduğunun farkına vardığımız bir gün olması dileğiyle.

Haydi dua edelim.

Pastör
Mesut Çiftçi