Paskalya - Diriliş Bayramı Mesajı

2020-04-08

Paskalya - Diriliş Bayramı MesajıVaiz :  Mesut Çiftçi
Kaynak Ayet     :  Vahiy 1:17-18

Vahiy 1:17-18

…“Korkma! İlk ve son Ben’im. Diri Olan Ben’im. Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir.
(Vahiy 1:17-18)

Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, Sen onun topuğuna saldıracaksın.”
(Yaratılış 3:15)

Yahya ertesi gün İsa’nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: “İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!
(Yuhanna 1:29)

Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.
(Yuhanna 10:10)

Nitekim İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi.”*
(Luka 19:10)

“Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm.
(Matta 11:28)

Herkes nasıl Adem’de ölüyorsa, herkes Mesih’te yaşama kavuşacak.
(1 Korintliler 15:22)