Hristiyanlık nedir ve Hristiyanlar neye inanır?

13 Kasım 2019

Hristiyanlık nedir ve Hristiyanlar neye inanır?

Hristiyanlığın ana inançları 1. Korintliler 15:1-4’de özetlenmiştir. İsa bizim günahlarımız için ölmüş, gömülmüş ve diriltilmiş olduğundan Kendisini imanla kabul eden herkese kurtuluş sunmaktadır. Dini uygulamalardan çok Tanrı’yla bir ilişki hakkında olan Hristiyanlık bütün diğer inançlardan farklıdır. Bir Hristiyan’ın hedefi, “yap"lar ve “yapma"lardan oluşan bir listeyi yerine getirmek yerine, Tanrı’yla yakın bir ilişki geliştirmektir. Bu ilişki, İsa Mesih’in gerçekleştirdiği iş ve Kutsal Ruh’un hizmeti sayesinde mümkün kılınmıştır.

Bu ana inançların ötesinde, Hristanlığın ne olduğunu ve Hristiyanlığın neye inandığını gösteren birçok başka öğe daha vardır ya da var olmalıdır. Hristiyanlar, Kutsal Kitap’ın esinlendirilmiş, “Tanrı’nın nefesi tarafından verilmiş” olan Tanrı Sözü ve onun öğretisinin de iman ve uygulamayla ilgili her alanda nihai yetkili olduğuna inanır (2. Timoteos 3:16, 2. Petrus 1:20-21). Hristiyanlar tek Tanrı’nın, Baba, Oğul (İsa Mesih) ve Kutsal Ruh olmak üzere üç Kişide var olduğuna inanırlar.

Hristiyanlar insanlığın özel olarak Tanrı’yla bir ilişkiye sahip olmak üzere yaratıldığına ancak günahın bütün insanları Tanrı’dan ayırdığına inanır (Romalılar 3:23, 5:12). Hristiyanlık, İsa Mesih’in yeryüzünde tamamen Tanrı, buna karşın tamamen insan olarak yaşadığını (Filipililer 2:6-11) ve çarmıhta öldüğünü öğretir. Hristiyanlar, Mesih’in ölümünden sonra gömüldüğüne, dirildiğine ve şimdi de sonsuza dek inanlılar için duada aracılık ederek Baba’nın sağında oturduğuna inanır (İbraniler 7:25). Hristiyanlık, İsa’nın çarmıhtaki ölümünün bütün insanların günah borcunu tamamen ödemek için yeterli olduğunu ve Tanrı’yla insan arasındaki bozulmuş ilişkiyi düzeltenin de bu olduğunu bildirir (İbraniler 9:11-14; 10:10; Romalılar 5:8; 6:23).

Hristiyanlık, bir insanın kurtulması ve öldükten sonra Cennet’e girebilmesi için tamamen Mesih’in çarmıhta tamamlayarak bitirdiği işe iman etmesi gerektiğini öğretir. Eğer biz Mesih’in bizim yerimize öldüğüne ve bizim günahlarımızın bedelini ödediğine ve sonra da dirildiğine inanırsak kurtuluruz. Kimse kurtuluşu hak etmek için bir şey yapamaz. Kendi kendimize Tanrı’yı hoşnut etmek için “yeterince iyi” olamayız çünkü hepimiz günahkârız (Yeşaya 53:6, 64:6-7). Bütün işi Mesih yapmış olduğundan bizim bu konuda yapabileceğimiz başka hiçbir şey yoktur! İsa, çarmıha geriliyken, kurtarma işinin tamamlandığını belirtmek için “Tamamlandı!” demişti (Yuhanna 19:30).

Hristiyanlığa göre, kurtuluş eski günahlı doğadan özgürlük ve Tanrı’yla doğru bir ilişki kurma özgürlüğüdür. Daha önce günahın kölesiyken şimdi Mesih’in köleleri haline geldik (Romalılar 6:15-22). İnanlılar yeryüzünde günahlı bedenleriyle yaşadıkları sürece sürekli olarak günahla mücadele edeceklerdir. Ancak Hristiyanlar, Tanrı Sözü’nü etüt edip orada yazılı olanları hayatlarına uyarlayarak ve Kutsal Ruh’un yönetimi altında olarak yani her gün karşılaştıkları durumlarda Ruh’un yönetimine boyun eğerek günahla mücadelelerinde zafer kazanabilirler.

Bu yüzden, birçok dini sistem bir insanın belirli şeyleri yapmasını ya da yapmamasını talep ederken Hristiyanlık Mesih’in bizim günahlarımız için çarmıhta ölüp dirildiğine inanmakla ilgilidir. Günah borcumuz ödenmiştir ve Tanrı’yla paydaşlık içinde olabiliriz. Günahlı doğamız üzerinde zafer kazanabilir ve Tanrı’yla paydaşlık ve O’na itaat içinde yaşayabiliriz. Kutsal Kitap’a uygun gerçek Hristiyanlık budur.