İletişim: +90 505 672 93 81 veya bilgi@balikesirprotestankilisesi.com

Kilise Nedir?

Mesih’ in bedeni olan tek ve evrensel bir kiliseye inanıyoruz. Kilise bir bina değildir; İsa Mesih’e iman eden insanlar topluluğudur. Kilisenin seçilmiş bir soy, kralın rahipleri, kutsal bir ulus ve TANRI’ nın öz halkı olduğuna inanıyoruz… Devamı…

Mesih Kimdir?

Mesih Kimdir? Mesih Kurtarıcı’dır… “Melek onlara, ‘Korkmayın!’ dedi. ‘Size, bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum: Bugün size, Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir.‘” (Luka 2:10) Mesih İsa’dır… Devamı…

Hristiyanlık nedir

Hristiyanlığın ana inançları 1. Korintliler 15:1-4’de özetlenmiştir. İsa bizim günahlarımız için ölmüş, gömülmüş ve diriltilmiş olduğundan Kendisini imanla kabul eden herkese kurtuluş sunmaktadır… Devamı…

Kutsal Kitap gerçekten Tanrı’nın Sözü müdür?

Bu soruya verdiğimiz yanıt, sadece Kutsal Kitap’a ve onun yaşamlarımız için önemine nasıl baktığımızı belirlemekle kalmaz, aynı zamanda bizim üzerimizde de nihai bir sonsuz etkisi olacaktır…Devamı…

Bir insan günahlarından nasıl kurtulur?

Günah bizi Tanrı’dan ayıran vaziyettir. Çağlar boyunca insanlık günahın bilincinde büyük bir eziklik çekmiştir ve bu acıyı yatıştırmanın çeşit çeşit yollarını aramıştır… Devamı…

Sonsuz yaşam ne demektir?

Yaşamın kaynağı Tanrı’dır. Günahlarımızdan dolayı Tanrı’dan kopmuş vaziyette yaşarken fiziksel olarak yaşarız fakat ruhsal olarak ölüyüz. Günahın anlamı Tanrı’yla uyumsuzluk olduğu gibi. Devamı…

Kutsal Kitap'tan

İnancımızın dayanağını oluşturan Kutsal Kitap‘tan çarpıcı referanslar.

Bizimle tanışmak ister misiniz?

Salı - Çarşamba - Perşembe - Cuma günleri
10.00 - 19.00 saatleri arası
tanışmak için bekliyoruz.
Ziyaret ve Sorularınız İçin.

İletişim bilgilerimiz…

Yazılar

Vaazlar, Hristiyan inancı ve uygulamaları hakkında makaleler.

Paskalya - Diriliş Bayramı Mesajı

yayınlandı 2020-04-08

Paskalya - Diriliş Bayramı Mesajı Vaiz :  Mesut Çiftçi Kaynak Ayet     :  Vahiy 1:17-18 Vahiy 1:17-18 …“Korkma! İlk ve son Ben’im. Diri Olan Ben’im. Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. (Vahiy 1:17-18) Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, Sen onun topuğuna saldıracaksın.

Devamı

İmmanuel (Tanrı bizimle)

yayınlandı 2019-12-16

Noel dediğimizde ne anlıyoruz? Vaaz Serisi :  Noel Vaiz :  Mesut Çiftçi Kaynak Ayet     :  Matta 1:18-25 Matta 1:18-25 İsa Mesih’in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf’la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi.

Devamı

Yuhanna Müjdesi - İncil Filmi

yayınlandı 2019-12-03

Yuhanna Müjdesi - İncil Filmi Yuhanna Müjdesi - İncil Filmi Kitab-ı Mukaddes Şirketi ile Lumo Videos’un ortak üretimi olan, Yuhanna Müjdesi’nin tamamının okunması ve canlandırılması. Yuhanna, Matta’dan, Markos’tan ve Luka’dan farklı konuları vurgular. İsa’nın doğumunu anlatarak başlayacağına, İsa’nın başlangıçtan beri Tanrı’yla birlikte bulunmuş, beden alıp aramızda yaşamış olan Tanrı Sözü olduğunu açıklamakla başlar (1:1-18). Kitapta daha az sayıda mucizeden söz edilir ve bunlar İsa’nın bildirisini doğrulayan belirtiler diye anılır.

Devamı

Luka Müjdesi - İncil Filmi

yayınlandı 2019-12-03

Luka Müjdesi - İncil Filmi Luka Müjdesi - İncil Filmi Kitab-ı Mukaddes Şirketi ile Lumo Videos’un ortak üretimi olan, Luka Müjdesi’nin tamamının okunması ve canlandırılması. Luka, daha kitabın başında amacının, İsa’nın yaşamını doğru ve ayrıntılı bir biçimde anlatmak olduğunu açıkça ortaya koyuyor (1:1-4). Luka, Elçilerin İşleri Kitabı’nda da Müjde’nin o çağda bilinen dünyanın merkezi durumundaki Roma’ya kadar nasıl yayıldığını anlatır. O devirde yazarların, yapıtlarını ileri gelen kişilere adamaları bir gelenek haline gelmişti.

Devamı

Önerdiklerimiz

İnernet üzerinde Hristiyanlık ile ilgili bir çok kaynak var. Bunlar içerisinden seçkin linkler, bağlantılar burada.